Videospeler inladen...

Drie maanden na de brand in de Grenfelltoren: wat is er veranderd?

Exact drie maanden geleden ging in West-Londen de Grenfelltoren in vlammen op. Naar schatting meer dan tachtig bewoners kwamen daarbij om het leven. Vandaag start het openbaar onderzoek naar de brand, maar wat is er in tussentijd gebeurd om de slachtoffers te helpen en een dergelijke ramp in de toekomst te vermijden?

Tot nu toe zijn er ruim dertig dodelijke slachtoffer van de brand in de Grenfelltoren geïdentificeerd. Volgens bewonersorganisaties zou het aantal slachtoffers veel hoger kunnen liggen, maar stopt de overheid het juiste aantal in de doofpot. Vanwege de extreme hitte die met de brand gepaard ging, is het niet ondenkbaar dat tientallen lichamen nooit een naam zullen krijgen. Tientallen flats waren illegaal onderverhuurd. Wie er woonde, en met hoeveel, weet niemand.

Honderden bewoners werden dakloos en werden ondergebracht in noodopvang: in hotels, B&B’s, of bij familie. Voor vierentwintig van de honderdachtenvijftig gezinnen is ondertussen een nieuwe, permanente woonst
gevonden. De overheid geeft toe dat het nog een jaar zou kunnen duren voor er
voor iedereen een definitieve oplossing gevonden is.

Doofpotoperatie

Exact drie maanden na de ramp begint er op vandaag een openbaar onderzoek, onder leiding van oud-rechter Sir Martin Moore-Bick. Het zal zijn taak zijn om de oorzaken van de brand te onderzoeken, en adviezen te formuleren om een dergelijke ramp in de toekomst te vermijden. Want over heel het land zijn er ruim 210 woontorens als de Grenfell die bedekt zijn met onveilig en ontvlambaar materiaal, verspreid over ruim 50 gemeentes.

Maar Sir Martin zal ook uit zijn pijp moeten komen om het vertrouwen van de bewoners te winnen. Velen zijn er al bij voorbaat van overtuigd dat het onderzoek een doofpotoperatie wordt. Want, zo luidt het, niet alleen de eigenaar van de toren, maar ook aannemers, onderaannemers, en de regering hebben boter op het hoofd. Jarenlang heeft iedereen de klachten en de ongerustheid van de bewoners genegeerd, en door haar focus op efficiëntie en kostenbesparing hebben opeenvolgende regeringen het klimaat geschapen dat dergelijke rampen mogelijk maakt.

Boycot

Het wantrouwen tegenover de overheid, tegenover wie het in het Verenigd Koninkrijk voor het zeggen heeft, tegenover de gevestigde orde, tegenover de media ook, is groot. De bewoners van de sociale woonwijk hebben al aangekondigd dat ze het onderzoek zullen boycotten. Een technisch verslag, zoals Sir Martin dat zal opstellen, is voor hen ruim onvoldoende.

Ondertussen is de ramp een symbool geworden van de sociale ongelijkheid in het Verenigd Koninkrijk. Dat de Grenfell middenin een van de rijkste buurten van het land staat, Chelsea en Kensington, maakt het klassenonderscheid tussen rijk en arm nog schrijnender. Wie vanuit het westen Londen binnenrijdt, ziet al van kilometers ver de naargeestige, zwartgeblakerde toren opdoemen, als een reusachtige aanklacht tegen jarenlange verwaarlozing en sociaal onrecht.

Meest gelezen