Videospeler inladen...

Staking bij Volvo Gent is voorbij: wat staat er in het akkoord?

Bij Volvo Cars in Gent is de staking voorbij en wordt het werk straks hervat. Bijna 58 procent van de werknemers hebben het akkoord, dat de vakbonden en de directie hadden bereikt, verworpen, maar om verder te staken was een tweederde meerderheid nodig.

Gisteren waren er de hele dag infosessies om het personeel in te lichten over het akkoord. De eerste infosessie begon om 11 uur.  In totaal waren er zes sessies, om de twee uur. De laatste was om 21 uur vanavond. Na elke sessie was er een geheime stemming.

De staking bij Volvo in Gent begon maandagochtend. De werknemers legden toen spontaan het werk neer. De afgelopen dagen werd er druk onderhandeld tussen bonden en directie bij de autoconstructeur. Afgelopen nacht hebben ze een nieuw akkoord bereikt over een aantal engagementen.  

Dat akkoord bevat verschillende maatregelen om de werkdruk te verlichten, zoals een verlaging van de lijnsnelheid en het (her)aanwerven van interimkrachten (zie onderaan het artikel).

"We zijn ervan overtuigd dat het een beter akkoord is, dat de kans moet krijgen", aldus een verantwoordelijke van christelijke vakbond ACV. "Maar zolang we niet aan het werk gaan, kan de directie niet bewijzen dat ze het vertrouwen waard is. Als vakbond zullen wij alvast waken over de gemaakte afspraken."

Als een derde van de geldige stemmen het akkoord goedkeurt, gaat de ochtendploeg morgen om 5.15 uur opnieuw aan de slag. Voorlopig wordt er dus nog niet gewerkt. Na 21.30 uur vanavond worden de stemmen geteld en wordt het resultaat meegedeeld aan het personeel en aan de pers.

Normaal gezien produceert Volvo Cars een 1.000-tal auto's per dag. En er was al een achterstand van 800 auto's. Na vandaag moeten dus 4.800 eenheden ingehaald worden op opnieuw op schema te raken.

Hoge werkdruk

De werkonderbreking heeft alles te maken met de omschakeling naar een nieuw model. De productie van het SUV-model XC60 verhuist van Volvo Cars Gent naar Zweden. In de plaats komt het nieuwe model XC40.  De overgang naar dat nieuwe model leidt ot onrust en onzekerheid en verloopt volgens sommige werknemers niet optimaal.

Het personeel vindt de werkdruk te hoog en er is veel onduidelijkheid over het verlofsysteem. Ook het vertrek van zowat 250 tijdelijke werkkrachten en het toegenomen weekendwerk veroorzaken onvrede. "Men wil meer inspraak en meer menselijkheid", aldus Peter Decroubele.

Het is erg uitzonderlijk dat er gestaakt wordt bij Volvo Cars in Gent. Het bedrijf heeft een lange geschiedenis van sociale vrede. De vorige staking dateert van 1979.

De grote lijnen van het akkoord

  • Acties met betrekking tot het verminderen van de huidige werkdruk, met inbegrip van een gefaseerde aanpassing van de lijnsnelheid met overleg in elke stap van het proces
  • Behoud van 80 en heraanwerving van 60 interimarbeiders
  • Het toekennen van een vast contract voor personeelsleden die in dienst kwamen voor 18 september 2014 en die sindsdien een tijdelijk contract hebben (zo'n 130 medewerkers)
  • Geen economische werkloosheid tot eind 2017
  • Strikte engagementen voor meer en grondiger opleiding van nieuwe medewerkers
  • Een correct gebruik van het systeem waarmee problemen in productie gemeld worden (andon)
  • Het financieel stimuleren van collectief overwerk in 2017 door een extra premie van 25 euro voor overwerk op zaterdag en op zondag
  • Maatregelen om het opnemen van inhaalrust en vakantie beter mogelijk te maken
  • Een engagement vanwege het management inzake meer sociaal overleg en dialoog op verschillende niveaus
  • Het wegwerken van alle knelpunten die aangebracht worden door de operatoren en een screening van de werkbalansen
Videospeler inladen...

Meest gelezen