Videospeler inladen...

Rutten: "Vooral klinkklare onzin dat men mensen heeft proberen bang te maken"

Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten ontkent dat ze twee weken geleden verwarrend heeft gecommuniceerd over hoe de pensioenhervorming van de federale regering nu juist ineen zat. In Terzake zegt ze dat het vooral de oppositie is geweest die mensen heeft proberen bang te maken. Nochtans is vanavond in N-VA-kringen te horen dat de regering vandaag helemaal geen beslissing over de pensioenen heeft genomen.

"Klinkklare onzin", zei Rutte een kleine twee weken geleden toen SP.A-voorzitter John Crombez haar voor de voeten wierp dat 50-plussers die lang werkloos zijn geweest minder pensioen zouden gaan krijgen. Minister van Pensioenen Daniël Bacquelaine (MR) zei een dag later dat er wel degelijk een regeringsvoorstel in die zin was, maar dat de Raad van State er zich nog over moest buigen. Premier Charles Michel (MR) liet weten dat er geen formele beslissing was genomen.

Over naar Gwendolyn Ruten vandaag. "Het was vooral klinkklare onzin omdat men mensen bang probeerde te maken", zegt ze in "Terzake". "Ik hoorde de oppositie roepen dat er van mensen pensioen zou worden afgepakt." Dat haar partijgenoot Vincent Van Quickenborne dat afgelopen zomer zou hebben gezegd , ontkent Rutten staalhard. "De regering wil het verschil tussen werken en niet werken groter maken, want er is vandaag een krapte op de arbeidsmarkt", zei Kamerlid Vincent Van Quickenborne (Open VLD) op 4 augustus. "Het aandeel van 50-plussers die werken, moet in ons land absoluut omhoog."

"Er wordt geen pensioen afgenomen, ik zal het nog eens herhalen", zegt Gwendolyn Rutten vandaag. Dat er een maatregel in die zin op papier stond, ontkent ze ook, waarmee ze eigenlijk de uitlatingen van minister Bacquelaine van vorige week betwist. "Die maatregel stond niet op papier. Dat was niet beslist en dat heeft de premier ook gezegd. Ik begrijp dat er deze week veel gedoe over is geweest, maar ik zou zeggen "zo gezegd, zo gedaan". Een goede en positieve beslissing van de regering."

Of dat laatste klopt, zal nog moeten blijken, want in N-VA-kringen is te horen dat de er is beslist om niets te beslissen. Dat zou pas echt gebeuren na een advies van vakbonden en werkgevers in de Nationale Arbeidsraad. Het lijkt er met andere woorden steeds meer op een nieuwe aflevering van verwarrende communicatie.

"Blij dat regering inziet dat dit een slechte maatregel was"

SP.A-voorzitter John Crombez, die de kat de bel aan bond in "De zevende dag", was eerder vanavond nog tevreden dat het kernkabinet beslist heeft om niets te wijzigen aan de pensioenberekening van werkloze 50-plussers. Hij hoopte dat dit het begin kan zijn van een "echt debat over de kwaliteitsvolle pensioenen van de toekomst".

"Ik ben heel blij dat de regering heeft ingezien dat dit een bijzonder slechte maatregel was", zei Crombez. De SP.A-voorzitter hoopt dat de regering nu "afstapt van de besparingsvisie" inzake pensioenen en dat de beslissing van vandaag het begin is van een echt pensioendebat.

Meest gelezen