MSK Gent/Lucasweb/Art in Flanders

Na 75 jaar: Zittende naakten binnenkort weer thuis

Het Museum voor Schone Kunsten in Gent bezorgt twee werken van de Gentse kunstenaar Frits Van den Berghe terug aan de rechthebbenden: de kinderen van de joodse verzamelaar Emile Henri David. Ze lagen 75 jaar verborgen in het depot van het museum.

Het gaat om 'Zittende naakten' uit 1930, en 'Naakt met sleep' uit 1928, twee schilderijen uit de latere expressionistische periode van Frits Van den Berghe. Het was de 'Cel recuperatie geroofde goederen' die uiteindelijk de rechthebbenden kon opsporen.  Die gaat op zoek naar eigenaars van kunstwerken die tijdens de Tweede Wereldoorlog door de nazi's werden buitgemaakt. Maar in dit geval gaat het vreemd genoeg niet om een kunstroof. 

Frits van de Berghe overleed in 1939. Een jaar later was er een retrospectieve van zijn werk in Antwerpen. Daarbij waren ook de twee werken uit de privé-collectie van Emile Henri David. Vervolgens werden de schilderijen per vergissing naar het Gentse museum overgebracht. Ondertussen leefde had land onder de Duitse bezetting.

Woont niet meer op dit adres

De nazi's hebben nooit beseft dat de schilderijen zich in de kelders van het Gentse museum bevonden. Na de oorlog verstuurde het museum diverse brieven naar een adres in Brussel dat op de achterkant van de werken vermeld stond. Ze kwamen terug met de mededeling: 'woont niet meer op dit adres'. Was de rechtmatige eigenaar overleden? De pogingen om hem te vinden werden in elk geval gestaakt. Maar Emile Henri David had de oorlog wel degelijk overleefd, hij was enkel verhuisd.

Al in 2001 kwam aan het licht dat het museum de twee werken nog altijd in zijn bezit had. Dat stond te lezen in een rapport van de 'Commissie voor de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België'. Pas in 2014 ging de zoektocht naar de rechtmatige eigenaars echt van start. En nu, na 75 jaar, zullen de werken eindelijk terugkeren naar waar ze thuishoren. De kinderen David hebben al laten weten dat ze de erfenis aanvaarden. De schilderijen worden op woensdag 27 september aan hen overgedragen. Wat ze er verder mee zullen doen is niet bekend.

Experimentele techniek

Het werk 'Naakt met sleep' is bijzonder omdat Van den Berghe een experimentele techniek gebruikte. Hij drenkte gekleurd papier in olie, en schilderde daarop met olieverf. Daardoor vloeiden de kleuren op de bladen samen. Met de vormen die zo ontstonden ging Frits Van den Berghe verder aan de slag, en dat zorgde voor een uniek effect.

MSK Gent/Lucasweb/Art in Flanders

Foto's: MSK Gent/Lucasweb/Art in Flanders.

Meest gelezen