Videospeler inladen...

Regering kondigt akkoord over pensioenhervorming aan, maar...

De regering-Michel heeft naar eigen zeggen een akkoord over de pensioenhervorming bereikt. Voor 50-plussers zou er niets veranderen, maar er zou wel op activering van oudere werklozen worden gezet. Over dat tweede luik wordt nog overleg gepleegd met de Nationale Arbeidsraad en met de deelstaten.  Vicepremier Kris Peeters bevestigt het  nieuws in "De wereld vandaag", maar vanavond is in N-VA-kringen te horen dat er in feite beslist is om niets te beslissen en dat de beslissing er pas komt na overleg met de Nationale Arbeidsraad.

Begin deze maand was opschudding ontstaan over het pensioen van werkloze 50-plussers.  “De regering heeft beslist dat wie na 50 werkloos wordt en langer dan een jaar werkloos is, 140 euro minder pensioen zal krijgen”, zei SP.A-voorzitter John Crombez toen. “Klinkklare onzin”, reageerde Open VLD-voorzitster Gwendolyn Rutten in "De zevende dag".

Een dag later liet minister van Pensioenen Daniël Bacquelaine (MR) een ander geluid horen: na een jaar werkloosheid zou een werkloze 50-plusser inderdaad terugvallen op een basisbedrag. Geen uitzondering, dus.

Enkele dagen later liet premier Charles Michel (MR) zelf weten dat de regering onverkort voor het belonen van werken is bij de berekening van het pensioenbedrag, maar dat er nog geen definitieve beslissing was genomen over de modaliteiten. In mensentaal betekent zoiets dat uitzonderingen wél nog mogelijk zijn. Het akkoord dat vandaag is bereikt, lijkt dat te bevestigen.

"Andere besparingsmaatregelen"

Veel concrete informatie over het akkoord dat vandaag is bereikt, is er nog niet. In de begroting staat wel ingeschreven dat er volgend jaar 72 miljoen moeten worden bespaard op de pensioenen, in 2019 263 miljoen. Het blijft de bedoeling om die doelstellingen te halen, maar met andere maatregelen.

Wat die "andere maatregelen" dan wel zijn, zal premier Charles Michel pas morgen bekendmaken, na de ministerraad.

"Belangrijk om ongerustheid weg te nemen"

"Er is een akkoord bereikt dat de 50-plussers die hun job verliezen niet moeten worden gestraft maar moeten worden geactiveerd", zegt vicepremier Kris Peeters (CD&V) in "De wereld vandaag" op Radio 1. "De uitzonderlingsmaatregel die bestond voor de berekening van de pensioenen wordt niet gewijzigd."

"Spijtig genoeg is het erg moeilijk voor wie na zijn 50e zijn job verliest om een nieuwe job te vinden", zegt Peeters nog. "Wij moeten die mensen absoluut naar een nieuwe job kunnen begeleiden."

Voor wie jonger dan 50 is, verandert er wellicht wel degelijk iets. "Wij zullen morgen verder de andere pensioenmaatregelen bekijken", zegt Peeters, die verder niet in zijn kaarten laat kijken. "Wij vonden het heel belangrijk om vandaag al de ongerustheid die was ontstaan voor de mensen van meer dan 50 uit de wereld te helpen."

Misschien toch maar niet te vroeg juichen

Enkele uren na de aankondiging van het akkoord komen er alweer relativerende geluiden van bij de N-VA. Daar hoort VRT NWS dat er eigenlijk is beslist om alles te bevriezen en te wachten op het advies van de Nationale Arbeidsraad, vakbonden en werkgevers zeg maar. Als dat klopt, is er beslist om niets te beslissen.

Meest gelezen