Beste Jean-Claude Juncker, ook extremisten hebben rechten

 “Thank God we are quitting EU” kopte de Britse Daily Express donderdag naar aanleiding van de State of the Union.  Op de duur zou men de krant nog gelijk geven ook.  

opinie
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina

Tijdens zijn State of the Union eergisteren pleitte commissievoorzitter Jean-Claude Juncker ervoor om Eurosceptische partijen niet langer te subsidiëren.  “Het kan niet de bedoeling zijn dat we de koffers vullen van anti-Europese extremisten”, zei hij.  

Hiermee begeeft de commissievoorzitter zich op bijzonder glad ijs.

N-VA of Vlaams Belang?

  
Om dat in te zien volstaat het een vergelijking te maken met België.  De N-VA en Vlaams Belang krijgen jaarlijks samen een kleine 10 miljoen Euro aan dotaties en fractietoelagen in het Belgische Parlement.  Nochtans gaat het in de twee gevallen om partijen wiens belangrijkste doelstelling erin bestaat om België van de landkaart te doen verdwijnen.

De N-VA mag dan al beslist hebben om dat zoveel mogelijk stil te houden, de partij ijvert wel nog steeds in de eerste plaats, althans volgens artikel 1 van haar statuten, voor een onafhankelijke republiek Vlaanderen.  

Mocht premier Charles Michel dezelfde logica volgen als Juncker, dan zou hij moeten zeggen : “Het kan niet de bedoeling zijn dat we de koffers vullen van anti-Belgische extremisten”.   En dan zou hij de dotatie voor N-VA en Vlaams Belang moeten schrappen.   Dat zou, zeker wat de N-VA betreft, alvast een niet onaardige besparing opleveren.  

Of Groen en Open VLD?

Maar of de burgers zo een maatregel zouden appreciëren is een andere zaak.  Als je de redenering van Juncker doortrekt kom je trouwens nog tot andere vreemde conclusies.  Allicht zouden de Vlaams-nationale partijen hun dotatie in het Vlaams Parlement wel kunnen behouden.  Maar in dat parlement zitten andere partijen die eerder Belgisch denken.  Partijen zoals Groen en Open VLD bijvoorbeeld, die voorstander zijn van herfederalisering.  

Dat komt erop neer dat ze de macht van het Vlaams Parlement willen verkleinen.  Zou minister-president Geert Bourgeois dan niet moeten zeggen “Het kan niet de bedoeling zijn dat we de koffers vullen van anti-Vlaamse extremisten”?  Zou men Groen en Open VLD hun Vlaamse dotatie dan niet moeten afpakken ?  

Of neem de provincies.  Ook op dat niveau ontvangen de partijen dotaties.  Maar sommige van die partijen vinden dat de provincies best worden afgeschaft.  Mogen die “anti-provinciale extremisten” dan nog wel een provinciale dotatie krijgen?

Losse flodder

Inmiddels is wel gebleken dat de soep niet zo heet wordt gegeten als Juncker ze heeft opgediend.  De wijzigingen van de subsidieregeling die de commissie gisteren voorstelde zijn louter vormelijk.  Die moeten misbruiken tegengaan en ervoor zorgen dat de subsidies niet heimelijk worden doorgesluisd naar nationale partijen.  Daar kan niemand tegen zijn.

Maar Juncker heeft de Europese Unie wel een slechte dienst bewezen met zijn losse flodder over de “anti-Europese extremisten”.  Wie de Eurosceptici hun dotatie wil afpakken omdat het Eurosceptici zijn, overschrijdt  een democratische rode lijn.  Dat zou getuigen van een stuitend gebrek aan democratische ethiek.        

“Thank God we are quitting EU” kopte de Britse Daily Express donderdag naar aanleiding van de State of the Union.  Op de duur zou men de krant nog gelijk geven ook.   

Alsof Eurosceptische burgers minderwaardig zijn en geen recht hebben op eigen politieke partijen.  Op die manier zou men de Europese kiesstrijd manipuleren.  Wie braafjes het Europese project bewierookt krijgt de nodige middelen om campagne te voeren.  Wie kritisch is tegenover de EU moet het zonder stellen.  

De Europese Unie heeft zo al geen al te beste democratische reputatie.  Met Juncker’s uitspraak zijn we nog verder van huis.  “Thank God we are quitting EU” kopte de Britse Daily Express donderdag naar aanleiding van de State of the Union.  Op de duur zou men de krant nog gelijk geven ook.  

Meest gelezen