Jasper Jacobs

De Wever: "Willen we menswaardig pensioen? Dan moet er iets veranderen"

"Als we morgen nog iedereen een menswaardig pensioen willen geven, gaan we bepaalde stelsels moeten aanpassen", zegt Bart De Wever (N-VA) in "De ochtend". "Wie iets anders beweert, vertelt de waarheid niet." Hij geeft er meer tekst en uitleg over de plannen met het pensioen van langdurige werkloze 50-plussers.

Verwarring troef over de pensioenen van langdurig werkloze 50-plussers. Volgens oppositiepartij SP.A zouden bij het pensioenakkoord van de federale regering 50-plussers die langdurig werkloos zijn geweest een deel van hun pensioen moeten inleveren. "Klinkklare onzin", zei Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten gisteren in "Terzake". "Er wordt geen pensioen afgenomen, ik zal het nog eens herhalen."

In N-VA-kringen was echter te horen dat er nog geen akkoord was binnen de regering. Voorzitter Bart De Wever komt duidelijkheid brengen in "De ochtend". "Het is niet de bedoeling en nooit de bedoeling geweest om pensioenen te verminderen van de langdurig werkloze 50-plussers die er vandaag zijn", zegt De Wever. "Die hebben dikwijls jaren geleden te horen gekregen dat ze niet meer beschikbaar moeten zijn voor de arbeidsmarkt."

Het is logisch dat nieuwe instromers die werkloos worden niet hetzelfde pensioen krijgen als wie wél heeft gewerkt. Dat is niet rechtvaardig en onbetaalbaar.

N-VA-voorzitter Bart De Wever

Volgens de N-VA-voorzitter wordt wel gekeken naar nieuwe 50-plussers. "De situatie is enorm veranderd. Die mensen worden nu wel opgevolgd en geactiveerd. Het is dus logisch dat die nieuwe instromers, mensen die nu werkloos worden, niet hetzelfde pensioen krijgen als iemand die wél heeft gewerkt." Dat is volgens De Wever niet rechtvaardig en bovendien onbetaalbaar.

De maatregel is volgens N-VA nodig om de pensioenen in de toekomst te garanderen. "Als we morgen nog iedereen een menswaardig pensioen willen geven, gaan we bepaalde stelsels langzaam maar zeker moeten veranderen." In het eerste jaar zou de maatregel volgens De Wever zo'n 20 miljoen euro opbrengen. "Dat tikt natuurlijk wel flink aan. Het zal ons verplichten om 50-plussers aan het werk te houden."

Er is volgens De Wever geen alternatief. "Dit land is virtueel failliet", zegt hij daarover. "We willen dit land financieel gezond achter laten."  De pensioenen voor langdurig werkloze 50-plussers komen wat N-VA betreft dus opnieuw op de regeringstafel. "Wie zegt dat niets moet veranderen, vertelt de waarheid niet. Die durven niet verdedigen wat moet worden verdedigd."

Meest gelezen