Meer huurders bedreigd met uithuiszetting in Vlaanderen

In Vlaanderen zijn vorig jaar opnieuw meer huurders bedreigd met uithuiszetting. 12.242 mensen zijn door de verhuurder voor de vrederechter gedaagd, meestal omdat ze de huur niet hadden betaald. Dat zijn er bijna 400 meer dan het jaar daarvoor. 

De Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG) herhaalt haar vraag om de laagste inkomens op te trekken tot minimaal  het niveau van de Europese armoedegrens. De VVSG wil ook meer sociale woningen en vraagt dat de huurpremie en –subsidie uitgebreid worden voor wie toch op de private huurmarkt aangewezen blijft.

Te laag inkomen

In 2016 werden in Vlaanderen 12.242 huishoudens bedreigd met een uithuiszetting. Dat zijn er bijna 400 meer dan in 2015 en bijna net zoveel als in 2010. Het gaat meestal om huurders die de huur niet betaald hebben. De verhuurder stapt dan naar het vredegerecht om het huurcontract te laten ontbinden.

Het vredegerecht verwittigt de OCMW’s in de hoop dat zij nog een oplossing vinden. Maar dikwijls is het conflict zover geëscaleerd dat dit erg moeilijk is. In de praktijk eindigt het geschil dan met het verlaten van het huis of appartment, al dan niet gedwongen.

Het inkomen van veel van deze huurders is te laag om basiskosten als huur en energie te betalen. “Wie een leefloon of een andere minimum-uitkering heeft, moet nu vaak meer dan 40 procent zijn of haar inkomen aan huur besteden, zeker op de private huurmarkt. Dat is vragen om problemen,” zegt Rudy Coddens, voorzitter van de afdeling OCMW’s bij de VVSG. 

Er is nood aan hogere uitkeringen, betaalbare woningen en meer steun voor OCMW's.

Nathalie Debast, VVSG

De VVSG vraagt dat de uitkeringen omhoog gaan. Nathalie Debast: "Vaak gaat het om mensen met een te laag inkomen. Sommigen zitten zelfs ver onder de armoedegrens. We vragen ook meer betaalbare woningen, zeker ook sociale woningen, zodat mensen met een laag inkomen daar terecht kunnen. En we willen tot slot dat OCMW's beter ondersteund worden."

Volgens Debast zijn de OCMW's prima geplaatst om mensen met problemen te helpen. Net daarom moeten er volgens de VVSG meer middelen komen om huurders met woonproblemen te begeleiden.“Een uithuiszetting lost niets op, er is immers geen alternatief beschikbaar,” besluit Coddens.

Meest gelezen