Jasper Jacobs

Zachte landingsbaan voor 60-plussers in zware beroepen

De federale regering wil een zachte landingsbaan mogelijk maken, voor wie een zwaar beroep heeft en na zijn zestigste wat minder wil werken. Dat moet voorkomen dat mensen die hun job niet langer zien zitten, terugvallen op een uitkering.

Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) neemt een aantal extra maatregelen in het kader van het Zomerakkoord van de regering. De maatregelen moeten langer werken haalbaarder maken. Het gaat onder meer om het invoeren van een zachte landing voor 60-plussers in zware beroepen.

Maggie De Block: "We spreken hier over mensen in fysiek of mentaal belastende  beroepen. Ik denk bijvoorbeeld aan nachtwerk. Sommige van die mensen willen liever vier vijfde werken maar vrezen voor hun inkomen. Daarom kunnen zij straks een premie krijgen van de werkgever. Die zal daarop geen sociale bijdragen moeten betalen."

Voor alle sectoren

60-plussers zullen niet alleen vier vijfde kunnen werken, ze zullen ook kunnen beslissen niet langer ploegenarbeid te verrichten of om een stap achteruit te zetten en bijvoorbeeld jongere collega's te coachen.

Het voorstel is bedoeld voor alle economische sectoren. Het moet wel nog worden besproken. Volgens de FOD Sociale Zekerheid zouden tussen de 23.000 en 28.000 mensen van het systeem gebruik kunnen maken.

Meest gelezen