Komt er een Europese Google- en Facebookbelasting?

Een resem EU-lidstaten heeft zich achter het gezamenlijk voorstel van Frankrijk, Duitsland, Spanje en Italië geschaard om techreuzen als Google, Apple, Facebook en Amazon sterker te belasten via een Europees model. België is daar vooralsnog niet bij.

De initiatiefnemers willen de techreuzen in de EU belasten over hun omzetten in de landen waar ze actief zijn. Nu betalen ze winstbelasting in het land van vestiging. Zes extra landen ondertekenden het initiatief. Een meerderheid van de 28 lidstaten steunt het voorstel om op korte termijn een oplossing te vinden en alle landen vinden dat er naar een gemeenschappelijk standpunt gegaan moet worden over de materie.  

Volgens de voorstanders is het aan de Europese Commissie om de nodige stappen te zetten. Volgens de Franse minister Bruno Le Maire verkoopt Amazon bijvoorbeeld heel veel boeken online in Frankrijk, maar profiteert zijn schatkist daar niet van. Daar komt bij dat de internetgiganten voor hun hoofdkantoor fiscaal 'goedkope' landen als Ierland en Luxemburg hebben gekozen.

 "Dit gaat over de grootse techbedrijven in de wereld die echt te weinig belasting betalen", zei de Nederlandse minister Jeroen Dijsselbloem. Volgens hem is het niet meer vol te houden dat belastingen een soevereine zaak van Nederland zijn. "Het is oppassen met adviezen aan je opvolger (er is nog steeds geen nieuwe Nederlandse regering gevormd, nvdr), maar Nederland zou er goed aan doen zich aan te sluiten bij de landen die de moderne belastingen vormgeven. De ontwikkelingen gaan heel snel.

Van Overtveldt: "Eerst internationale overeenstemming een kans geven"

"De Belgische minister van Financiën Johan Van Overtveldt (N-VA) erkent dat een aantal digitale multinationals onvoldoende belastingen betalen op hun winsten in België en Europa. België staat ook achter het plan van het Estse voorzitterschap om tegen eind 2017 concrete voorstellen te doen aan de OESO.

"Het voorstel van de grote lidstaten bevat interessante elementen om op verder te werken. Maar we pleiten ervoor om eerst technisch alles goed uit te werken en internationale overeenstemming een kans te geven, alvorens tot concrete beslissingen over te gaan", legt Van Overtveldt.

Meest gelezen