Video player inladen...

1.000 controleurs zetten jacht in op vervuilers

Vanaf vandaag gaan er in heel Vlaanderen zo'n duizend politieagenten en stadswachten extra controles uitvoeren tegen zwerfvuil en sluikstorten. De actie loopt tot zondag 24 september en heeft een repressief en een sensibiliserend karakter.

Wie van ons heeft het niet op zijn geweten? Achteloos een sigarettenpeuk of een snoeppapiertje op de grond gooien. Het hoort niet, het vervuilt en het zorgt voor ergernis. “Het probleem van het achterlaten van zwerfvuil en het sluikstorten is hardnekkig, met ongeveer 17.500 ton per jaar”, zegt Jan Verheyen van OVAM. En dus is het tijd voor een hele week actie. Bij OVAM maken ze zelf de vergelijking met de flitsmarathon om snelheidsduivels te vatten.

De actie heeft een repressief en een sensibiliserend karakter

Jan Verheyen, OVAM

Vanaf vandaag gaan er in heel Vlaanderen zo’n duizend controleurs op stap om op te treden tegen vervuilers. Politieagenten, stadswachten, ambtenaren die GAS-boetes uitschrijven, …, allemaal houden ze vanaf vandaag een extra oogje in het zeil.

“Die actie heeft een dubbel doel”, zegt Jan Verheyen. “Er is een repressief luik, mensen die zwerfvuil achterlaten of sluikstorten, kunnen een boete of een PV krijgen. Maar er is ook een sensibiliserend deel. De controleurs kunnen mensen die vuil weggegooien of sluikstorten in eerste instantie ook aanspreken op hun gedrag en duidelijk maken dat vuilnis in een vuilnisbak hoort”.

Proefproject met camera's

Er loopt ook een proefproject met camera’s. “In een tiental steden en gemeenten worden (mobiele) camera’s ingezet”, verduidelijkt Jan Verheyen. “Die camera’s moeten veroorzakers van zwerfvuil of sluikstorters op heterdaad betrappen, maar ze zullen ook worden ingezet in de evaluatie van de actie. Heeft de actie tot minder zwerfvuil, minder sluikstorten geleid? Of heeft het zich verplaatst? Moeten de camera’s zichtbaar hangen of juist niet?”.

“Met de actie hopen we het aantal zwerfvuil en sluikstorten te verminderen en voor een mentaliteitsverandering te zorgen”, zegt Jan Verheyen, “want het zomaar achterlaten van vuilnis heeft ook grote gevolgen voor het milieu. Bijvoorbeeld plastic flesjes op de velden, die dan uiteindelijk in de waterlopen terechtkomen”. Of statiegeld op blikjes en plastieken flesjes dan geen oplossing kan zijn, wil Jan Verheyen zich niet uitspreken. “Daar is onderzoek naar gedaan maar de invoering daarvan is een politieke beslissing”.

Meest gelezen