Boetes voor werkgevers die deeltijdse krachten geen extra uren geven

Bedrijven die mensen tegen hun zin maar deeltijds laten werken, kunnen daarvoor gestraft worden. Dat lezen we in De Morgen. Werknemers die in dat geval zijn, krijgen van de overheid nu een inkomens­garantie-uitkering. Maar als de werkgever extra uren ter beschikking heeft, moeten die naar die deeltijdse werknemers gaan.

Een inkomens­garantie-uitkering betekent zoveel als extra geld krijgen van de overheid. Het gaat in ons land om ongeveer 38.000 mensen, vooral vrouwen. Zij hebben een minder goed betaalde deeltijdse job. Het gaat dan bijvoorbeeld om verkoopsters of schoonmaaksters of mensen die een split job hebben, ’s morgens een aantal uren en ’s avonds een aantal uren, en die eigenlijk tegen hun zin in zo’n systeem zitten. Om toch meer te verdienen dan iemand die werkloos is, krijgen ze een extraatje van de overheid: de inkomens­garantie-uitkering. Maar door het zomerakkoord zullen de regels om zo'n uitkering te krijgen strenger worden.

De regel dateert van 1989. "In die wet is voorzien dat een werkgever die bijkomende uren heeft, die in eerste instantie aan mensen geeft die deeltijds werken maar meer willen werken", verduidelijkt minister van Werk Kris Peeters. Hij erkent dat er in het verleden veel te weinig is gecontroleerd en dat dit nu gaat veranderen. “Ik heb in het zomerakkoord bekomen dat er strengere controles zullen komen. Bijkomende uren moeten naar die mensen gaan. Wanneer een werkgever dat niet doet, volgt er een responsabiliseringsbijdrage van 25 euro per werknemer.”

Wanneer een werkgever het niet doet, volgt er een responsabiliseringsbijdrage van 25 euro

Kris Peeters, minister van Werk

De vraag is: hoe zal dit gecontroleerd worden? Peeters legt uit: “De sociale inspectie zal in afspraak met de regionale controleurs bedrijven attent maken op de regelgeving en als een bedrijf er zich niet aan houdt, bestraffen.”

Net zoals de werkgever heeft ook de werknemer een verplichting

Kris Peeters, minister van Werk

Maar ook de werknemer heeft plichten, zegt minister Peeters. “Een werknemer met zo’n statuut zal die bijkomende uren moeten aanvaarden, zo niet verliest hij of zij dat statuut en de inkomens­garantie-uitkering.”

Voor Peeters is het voor iedereen een win-winsituatie: voor de werkgever, de werknemer maar ook voor de overheid. “Hoe meer mensen voltijds gaan werken, hoe minder inkomens­garanties-uitkeringen er nog zullen nodig zijn en hoe meer sociale bijdragen er binnenkomen.”

Unizo heeft bedenkingen bij de regel

Werkgeversorganisatie Unizo staat achter de doelstelling om zoveel mogelijk mensen naar een voltijdse job te begeleiden, maar ze heeft wel enkele bedenkingen.

"Er zijn al regels van toepassing dat mensen die deeltijds werken aan hun werkgever kunnen vragen extra uren te presteren", zegt Caroline Deiteren van Unizo. "Maar we denken dat dit systeem goed werkt. We hebben geen indicatie dat er in België heel wat onvrijwillig deeltijdse werknemers aan de slag zijn."

Administratieve rompslomp kan werkgevers doen kiezen voor werknemers zonder inkomens­garantie-uitkering

Caroline Deiteren, Unizo

Caroline Deiteren vraagt zich ook af of de werknemer niet de dupe zal zijn van de regel van minister Peeters. "Als je een dergelijke administratieve last oplegt aan werkgevers, waarbij die bewijsmateriaal moet bijhouden wat er gebeurd is met bijkomende uren, aan wie die zijn aangeboden, waarom al dan niet geweigerd, ... bestaat de kans dat een werkgever past voor een administratieve rompslomp en gaat kiezen om andere mensen in dienst te nemen en niet kiest voor werknemers met een inkomens­garantie-uitkering. Wat niet positief zal zijn voor de tewerkstelling van die 38.000 mensen."

Video player inladen ...