Brusselse regering vraagt vertrouwen van parlement na politieke crisis

De Brusselse regering gaat het vertrouwen vragen van het parlement na de politieke crisis van afgelopen zomer in Franstalig België. Dat heeft minister-president Rudi Vervoort aangekondigd op het einde van zijn regeringsverklaring bij de start van het nieuwe parlementaire jaar. Het parlement stemt komende woensdag om 14 uur.

In zijn verklaring maakte Vervoort een stand van zaken op van wat de Brusselse regering in drie jaar heeft bereikt. Het werk is echter nog niet af, zegt hij. "We hebben nog veel te doen voor de Brusselaars. Mijn voltallige regering blijft zich bewust van de uitdagingen. Zij is nog altijd zeer gedreven om het project dat wij vorm hebben gegeven, uit te voeren en dat zal zo blijven. In weer en wind."     

Onverwachte problemen

Rudi Vervoort verwees naar de onverwachte problemen waarmee de Brusselse regering geconfronteerd werd: de aanslagen en de politieke crisis in Franstalig België van afgelopen zomer, nadat CDH-voorzitter Benoît Lutgen had aangekondigd niet meer met de PS te willen besturen in Wallonië, Brussel en de Franse Gemeenschap. Enkel in Wallonië lukte dat, in Brussel en de Franse Gemeenschap blijft de huidige meerderheid aan de macht.     

Vervoort citeerde in zijn toespraak gewezen CDH-kopstuk Philippe Maystadt, die in een interview aangaf dat de Brusselse en Franse Gemeenschaps­regering na de mislukte coalitiewissel hun werk moeten voortzetten. "Daarom vraagt deze regering het vertrouwen van het Brussels Parlement", aldus de minister-president.     

Woensdag

Aangezien er 48 uur moet zitten tussen de indiening van een motie van vertrouwen en de stemming erover, besliste parlementsvoorzitter Charles Picqué dat het parlement ook woensdag een korte plenaire vergadering zal houden om 14 uur om over de motie te stemmen.

Meest gelezen