Niet naleven dieselnormen? Het kostte 150 Belgen én 5.000 Europeanen het leven in 2013

De te hoge uitstoot van dieselwagens heeft in 2013 in ons land 150 mensen het leven gekost. In de hele Europese Unie gaat het om iets meer dan 5.000 mensen, zo blijkt uit een studie van het International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA).  "Er rijden nog miljoenen zulke auto's rond", waarschuwt Europees Parlementslid Kathleen Van Brempt (SP.A), die ervoor pleit de terugroepprogramma's overal verplicht te maken.

Het dieselschandaal bracht aan het licht dat de werkelijke uitstoot van dieselauto's een stuk hoger ligt dan de officiële testen doen geloven. Volgens de berekeningen van IIASA, in samenwerking met het Noorse meteorologische instituut, is de werkelijke uitstoot van diesels vier tot zeven keer groter dan wordt beweerd.

Vroegtijdige overlijdens

De nieuwe studie van IIASA concentreert zich nu op Europa. Daaruit blijkt dat de uitstoot van fijnstof door dieselvoertuigen elk jaar in Europa leidt tot 9.830 vroegtijdige overlijdens. Daarvan zouden er 5.135 te wijten zijn aan uitstoot die boven de norm ligt. In België gaat het respectievelijk om 290 en 150 doden.

Als de uitstoot van dieselvoertuigen zo hoog zou zijn als die van benzinevoertuigen, dan gaat het om 2.230 vroegtijdige overlijdens in Europa en 50 in België. De stikstofuitstoot van benzine-auto's is lager dan die van diesels, maar de CO2-uitstoot ligt dan weer hoger bij benzines.

Grote Europese landen

Het spreekt voor zich dat in grote Europese landen waar veel dieselvoertuigen rondrijden - zoals Italië, Duitsland en Frankrijk - het meeste vroegtijdige doden vallen.

In Europa rijden ruim honderd miljoen diesels rond, twee keer zo veel als in de rest van de wereld.

"Er rijden nog miljoenen van die auto's rond"

Volgens Europees parlementslid Kathleen Van Brempt (SP.A) rijden er in Europa nog heel wat dieselwagens met sjoemelsoftware rond. "Volkswagen moest tegen de herfst van 2017 alle wagens waarmee gesjoemeld werd, terugroepen en herstellen. We weten echter dat er binnen de EU nog zo'n 3 miljoen van die wagens niet teruggeroepen zijn", meent ze. "En dan gaat het enkel nog maar om Volkswagen-diesels."     

De fractie van Van Brempt vraagt nu om de terugroepprogramma's - die nu in de meeste lidstaten vrijwillig zijn - overal in de EU verplicht te maken. De Europese sociaaldemocraten vinden ook dat de Unie nu snel werk moet maken van een milieuvriendelijker wagenpark, door constructeurs quota op te leggen voor de bouw van Zero Emissie Voertuigen (ZEV).

Meest gelezen