Eigenaar Hotel Astrid: "Ze hebben nog vijf dagen om te vertrekken"

De 80 mensen zonder papieren die het voormalige Hotel Astrid in het centrum van Brussel bezetten, kunnen daar niet langer blijven. “Ze hebben nog vijf dagen om te vertrekken”, zegt Lodewijk van der Meulen van Borealis in “De wereld vandaag” op Radio 1. “Als het niet goedschiks kan, dan kwaadschiks.” 

Borealis Hotel Group is als hotelontwikkelaar de feitelijke eigenaar van het leegstaande Hotel Astrid in het centrum van Brussel dat sinds vorige week bezet wordt. “Wij hebben het gebouw van de eigenaar overgenomen voor 27 jaar om het te herontwikkelen als hotel en het daarna te exploiteren”, stelt Lodewijk van der Meulen van Borealis.

“Het gebouw was dramatisch verouderd en voldeed niet meer aan de veiligheidsnormen. Wij hebben een bouwaanvraag ingediend. Die is nu goedgekeurd. We waren erg blij om onze plannen in gang te steken. Tot vorige week de krakers het gebouw innamen."

Niets te beginnen tegen de overmacht

Borealis is niet gelukkig met de manier waarop het gebouw werd ingenomen. Het bedrijf wijst zelfs naar de Brusselse politie. Lodewijk van der Meulen: “Wij deden alles om het gebouw te beschermen. We lieten Camelot Leegstandsbeheer het pand beveiligen, volledig afgesloten met alarminstallatie. Toch zijn de krakers binnengeraakt. Het alarm werkte wel degelijk maar de politie kon of wilde niets beginnen tegen de overmacht.”

Borealis heeft intussen een vonnis en een machtiging van de Nederlandstalige rechtbank van eerste aanleg in Brussel om de bezetters uit Hotel Astrid te zetten. Van der Meulen: “Het aanplakken van het vonnis zal ten laatste morgen gebeuren door de deurwaarders. Dan hebben ze nog vijf dagen om te vertrekken. Ik heb begrip voor het lot van deze mensen. Maar wij wachten al zo lang op deze vergunning. Had het niet zo lang geduurd, was de bezetting nooit kunnen gebeuren.” 

Dan maar kwaadschiks

De bezetters van Hotel Astrid hebben bij monde van de vzw “La voix des sans-papiers” al gezegd tot na de winter in het gebouw te willen blijven.Van der Meulen: “Ze hebben ons afgelopen vrijdag een soort gebruiksovereenkomst voorgesteld. Maar ik denk dat het nu aan de politie is. Als het niet goedschiks kan, dan moet het maar kwaadschiks.”

Meest gelezen