Sint-Amands en Puurs zetten licht op groen voor fusie

 In Sint-Amands en in Puurs hebben de gemeenteraden de princiepsbeslissing goedgekeurd om tot een fusie over te gaan. Het fusietraject zal nu verder worden uitgestippeld. De definitieve beslissing volgt in november en moet ook nog door beide gemeenteraden worden goedgekeurd. Daarna moet ook het Vlaams Parlement de fusie goedkeuren.

Burgemeesters Koen Van den Heuvel (CD&V, Puurs) en Peter Van Hoeymissen (CD&V, Sint-Amands) bevestigden dit voorjaar hun intentie tot fuseren nadat de plannen in de pers waren uitgelekt.

In Puurs heeft CD&V een absolute meerderheid en was het al snel duidelijk dat de fusie groen licht zou krijgen, maar in Sint-Amands leek coalitiepartner Lippelo Oppuurs Sint-Amands (L.O.S.) mogelijk dwars te gaan liggen, aangezien die partij niet vooraf was ingelicht en twijfels uitte over de snelheid waarmee de fusie zou moeten worden gerealiseerd.

Beide gemeenten hebben vanavond de fusie-intentie goedgekeurd. Ze moeten zich voor het einde van het jaar defintief achter een fusie scharen om van de Vlaamse regering een financiële aanmoediging te kunnen krijgen in de vorm van een schuldovername van maximaal 500 euro per inwoner en maximaal 20 miljoen euro in totaal.     

Een studiebureau werkte de voorbije maanden nog een "fusierapport" uit om op een objectieve manier te kunnen oordelen over de voor- en nadelen van een fusie. Daaruit bleek vooral het kleinere Sint-Amands (8.400 inwoners ten opzichte van de 17.200 van Puurs) op financieel vlak gebaat bij een fusie, maar ook de dienstverlening zou erop vooruitgaan.

Meest gelezen