Video player inladen...

Laatste resterende klachten bij Raad van State tegen Oosterweelverbinding van de baan

Na stRaten-generaal hebben nu ook de actiegroep Ademloos en drie individuele burgers hun klacht bij de Raad van State tegen de Oosterweelplannen ingetrokken. Dat betekent dat de Raad van State zich niet meer over het dossier hoeft uit te spreken. 

Ademloos en de drie individuele burgers maakten hun beslissing samen bekend. Dat de Raad van State zich niet meer moet uitspreken over het dossier, betekent meteen ook dat alle partijen verder kunnen werken aan de realisatie van het in maart gesloten Toekomstverbond. 

"Niet al onze punten zijn gerealiseerd, maar de samenwerking verloopt goed", klinkt het. "We zijn optimistisch, maar zullen kritisch blijven waken over de verdere stappen." Ademloos benadrukte de inbreng van de door de Vlaamse regering aangestelde overkappingsintendant Alexander D'Hooghe. "De huidige regering heeft de verdienste het initiatief te hebben genomen het conflictmodel te verlaten", zegt Wim Van Hees van Ademloos daarover.

"We zullen nu nooit weten of we zouden gewonnen hebben, maar we vermoeden van wel en allicht dacht de Vlaamse regering dat ook", zegt Manu Claeys van stRaten-generaal. "Nu moeten we nog zorgen dat alles van het Toekomstverbond er ook effectief komt: het haventracé voor doorgaand verkeer, een Oosterweel-light in plaats van een Oosterweel-heavy en een modal shift. Er is nog veel werk aan de winkel."

Een lange lijdensweg

Met alle klachten van de baan, komt er een einde aan de (juridische) strijd tegen de Oosterweelverbinding. De eerste vragen om alternatieven te onderzoeken, dateren al van 2005, toen actiegroep stRaten-generaal een tracé verder weg van de Antwerpse binnenstad bepleitte.

Nadien kwamen Ademloos en Ringland hen vervoegen met suggesties rond onder meer luchtkwaliteit en het overkappen van de Antwerpse ring. Omdat ze vonden dat ze te weinig gehoor kregen en dat de procedures bij het zoeken naar de beste oplossing voor mobiliteit en leefbaarheid niet correct gevolgd werden, stapten stRaten-generaal en Ademloos in 2015 samen met drie burgers -twee uit Zwijndrecht en één uit Antwerpen- naar de Raad van State. Een uitspraak werd dit najaar verwacht. Maar intussen hebben de actiegroepen hun bezwaren dus ingetrokken.

"Molenstenen rond nek van Oosterweeldossier weggenomen" 

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) reageert tevreden op de beslissing van Ademloos en de drie burgers. "De molenstenen rond de nek van het Oosterweeldossier worden één voor één weggenomen", zegt hij. 

"De laatste procedures bij de Raad van State worden stopgezet, er is een samenwerkingsakkoord gesloten met de gemeente Zwijndrecht en er is duidelijkheid over het Haventracé", stelt minister Weyts. "We zijn onder de waterlijn blijven werken aan een draagvlak en concrete stappen vooruit."

"Nu kunnen we het project eindelijk op kruissnelheid brengen." Nog dit jaar zou op Linkeroever "de schup in de grond" gaan. 

Meest gelezen