Video player inladen...

N-VA: "Niemand zal één euro van zijn pensioen verliezen"

"De regering heeft beslist dat de hoogste pensioenen zullen verhogen, dat zal 84 miljoen euro kosten." Dat klaagt SP.A-voorzitter John Crombez aan in een debat in Terzake met Jan Spooren. Volgens het N-VA-kamerlid zullen die pensioenen eerst maar een klein stukje stijgen om vervolgens met een groter deel te dalen: "We gaan mensen stimuleren om bij te verdienen eens ze met pensioen zijn en om een extra pensioen op te bouwen." 

"Voorlopig verandert er niets aan de pensioenen van de vijftigplussers", zegt N-VA-Kamerlid Jan Spooren in Terzake. "Niemand zal één euro pensioen verliezen. Wel zal ingezet worden op de activering van die vijftigplussers. En later zal herbekeken worden of daar toch niet iets kan aan gedaan worden."

Toch bestaat daar nog veel onduidelijkheid over, zegt SP.A-voorzitter John Crombez. "Dat is wat mensen ongerust maakt. Er worden voordurend dingen gelanceerd. Men zet enorme besparingen op de pensioenen in nota's en dan is het afwachten wat het is. Al maanden is er onduidelijkheid."

Te midden van alle onduidelijkheid over de pensioenen klaagt hij aan dat de federale regering nu ook heeft beslist om de solidariteitsbijdrage op de hoogste overheidspensioenen te verlagen. Het gaat hier onder meer over gepensioneerde rechters of hoge ambtenaren op pensioen. "Je moet dat samen zien met een ander initiatief dat die pensioenen worden herzien," antwoordt Spooren. "Die mensen gaan eerst een stukje meer krijgen, maar er gaat weer een stuk van af door de herziening van de tantièmes. Uiteindelijk zullen ze minder krijgen." In mensentaal betekent dat dat die hoogste pensioenen eerst zullen stijgen, en pas na een regeringsbeslissing over een herziening ervan weer zullen dalen.

Voor de rest bleek de discussie in Terzake vooral een botsing van twee visies. Spooren en de N-VA vinden dat wie langer werkt ook meer pensioen moet krijgen, terwijl het Crombez en de SP.A tegen de borst stoot dat mensen worden gestraft door een lager pensioen als ze op brugpensioen zijn geplaatst, terwijl dat volgens de SP.A-voorzitter meestal niet hun eigen keuze is. 

Meest gelezen