Belga

Politie opende vorig jaar bijna 370 dossiers over buitenlandse terreurstrijders 

Het bestrijden van terreur was vorig jaar een van de grootste focussen van de federale politie. Dat is duidelijk af te leiden uit het jaarverslag van de federale politie van 2016. Zo werden vorig jaar 368 nieuwe Foreign Terrorist Fighters-dossiers opgestart. We zetten de belangrijkste cijfers voor u even op een rijtje. 

Zo’n 30% méér dossiers over Syriëstrijders  

Vorig jaar werden 368 nieuwe Foreign Terrorist Fighters-dossiers opgestart. Die dossiers hebben betrekking op inwoners van België die naar landen zoals Syrië trekken om daar mee te vechten met een terreurgroep. Dat zijn er zo’n 30% meer dan de 284 dossiers in 2015. 

Door de terroristische aanslagen werd duidelijk hoe belangrijk het is om informatie van internationale politiediensten uit te wisselen. Dat gebeurt ook in dossiers over de repatriëring van buitenlandse terreurstrijders. De werklast is op dit vlak toegenomen, voornamelijk voor de informatie-uitwisseling met het Nabije en Midden-Oosten en Noord-Afrika. In totaal zijn de internationale terrorisme-gerelateerde berichten in vergelijking met 2014 verviervoudigd. 

19% van onderzoekscapaciteit naar terrorisme 

De federale gerechtelijke politie heeft vorig jaar zo’n 19% van haar
onderzoekscapaciteit besteed aan terrorisme. Dit cijfer weerspiegelt zich ook in het aantal gerechtelijke aanhoudingen. Van de in totaal bijna 3450 gerechtelijke aanhoudingen, waren er 372 in het kader van terrorisme. Vorig jaar waren dat er zo’n 200. Ook aan drugszaken werd meer dan 11% onderzoekscapaciteit geïnvesteerd.

Er ontstonden vorig jaar ook 5 nieuwe gemeenschappelijke onderzoeksteams met Franse, Nederlandse en Amerikaanse politieagenten. 3 van die teams deden onderzoek naar terrorisme.  

Veel meer opleidingen m.b.t. radicalisering

Vorig jaar hebben 155 leden van de luchtvaartpolitie een CoPRaopleiding (Communiy Policing and Prevention of Radicalism) gevolgd. Zo’n opleiding heeft tot doel dat agenten radicalisering kunnen herkennen en preventief kunnen optreden in radicaliseringsprocessen. Ter vergelijking, in 2015 waren het er maar 32. In totaal hebben 3947 mensen de opleiding gevolgd in de verschillende politiescholen.  

Sinds de aanslagen zijn 30 hondenteams dagelijks aan het werk op de luchthavens, in de metro en in de stations.

Federale politie

1172 explosievenhondenteams 

Vorig jaar was er een sterke stijging van het aantal interventies van de explosievenhondenteams, door de toename van de terreurdreiging. Van 701 teams in 2015, ging het naar bijna 1180 teams in 2016. Op verzoek van de Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken werden er 11 extra explosievenhonden opgeleid die op de verschillende nationale luchthavens werden ingezet. Sinds de aanslagen van 22 maart 2016 zijn er elke dag ook 30 hondenteams aan het werk op de luchthavens, in de metro en in de stations. 

Meest gelezen