Video player inladen...

Nieuwe voedingsdriehoek wordt op zijn kop gezet

Het Vlaams Instituut voor Gezond Leven heeft een nieuwe voedingsdriehoek voorgesteld. En die staat letterlijk op z’n kop. De nadruk ligt in de nieuwe versie vooral op plantaardige en onbewerkte voedingsmiddelen. Voor het eerst worden voeding en beweging van elkaar losgekoppeld. 

De nieuwe voedingsdriehoek is letterlijk ondersteboven gekeerd. Een omgekeerde piramide met helemaal bovenaan de richtlijn om vooral water te drinken. Daaronder komen de essentiële voedingsmiddelen van plantaardige oorsprong, zoals groenten, fruit, peulvruchten, zaden en noten. “Zij zouden de basis moeten vormen van onze maaltijden,” zegt het Vlaams Instituut voor Gezond Leven, "aangevuld met kleinere hoeveelheden voedsel van dierlijke oorsprong, zoals melk, vis, melkproducten of vlees.” Het Instituut raadt ook aan om minder vlees te eten en te denken aan alternatieven als vleesvervangers of peulvruchten.

Frisdrank, snoep en bewerkte vleeswaren vermijden

Opvallend is ook dat de restgroep verdwenen is uit de driehoek. In de vorige versies stond bovenaan een restgroep met voedingsmiddelen die niet strikt noodzakelijk zijn, zoals koekjes, snoep en frisdrank. In de nieuwe versie worden deze apart naast de driehoek gezet in een rode bol. En de voedingsmiddelen in de restgroep worden nu duidelijk afgebeeld, terwijl die vroeger blanco waren. Ook sterk bewerkte vleeswaren als salami komen in die categorie.

“We willen duidelijk maken dat we deze producten niet nodig hebben,” zegt Loes Neven, voedingsexperte van het Vlaams Instituut voor Gezond Leven. “We verbieden die niet, maar we willen duidelijk maken dat ze eerder de uitzondering dan de regel moeten zijn.” De consumptie ervan ligt nu veel te hoog, volgens Gezond Leven.

We willen duidelijk maken dat we sommige producten niet nodig hebben

Loes Neven van het Vlaams Instituut Gezond Leven

Extra nadruk op lichaamsbeweging

Voor het eerst wordt er een tweede “bewegingsdriehoek” toegevoegd. Hierin komen aanbevelingen omtrent dagelijkse lichaamsbeweging. In de vorige versie van de driehoek stonden die richtlijnen helemaal onderaan in de voedingsdriehoek en die categorie werd vaak over het hoofd gezien. Hiermee hecht Gezond Leven extra belang aan het nut van lichaamsbeweging en niet te veel stilzitten.

Voedingsdriehoek wil een kompas zijn

Volgens het Instituut Gezond Leven was er dringend nood aan een nieuwe versie. Om een breed draagvlak te creëren is de nieuwe versie vooraf goed afgetoetst bij wetenschappers, onafhankelijke experten en mensen uit de sector. De vormgeving en begrijpbaarheid werden getest bij een groep van 300 mensen van verschillende doelgroepen. “De Vlaming is geïnteresseerd in voeding, maar hij ziet door het bos de bomen niet meer,” verklaart Loes Neven.

Ook minister van Volksgezondheid Jo Vandeurzen (CD&V) benadrukt het belang van de nieuwe voedings- en bewegingsdriehoek: “We willen een breed publiek bereiken, zonder te betuttelen. De driehoeken moeten vooral een aanmoedigend kompas zijn naar een gezonde levensstijl.”

We willen niet betuttelen, maar een aanmoedigend kompas zijn naar een gezonde levensstijl

Vlaams minister van Welzijn Jo Vandeurzen

Op de website www.gezondleven.be geeft het Vlaams Instituut voor Gezond Leven nog extra tips om gezonder te eten en leven.

Meest gelezen