© 2017 - Bas de Meijer / HH

Vergeet de oude voedingsdriehoek: draai hem ondersteboven!

Professor Patrick Mullie is al lang een criticus van het voedingsadvies dat we krijgen. Wat zegt hij nu over de nieuwe 'voedingsdriehoek'? Drie groepen zullen niet blij zijn: de voedingsindustrie, de melklobby en de voedingsgoeroes. En dat is een goede zaak.

 

 

Videospeler inladen...

Twintig jaar na de voedingsdriehoek brengt het Vlaams Instituut Gezond Leven een nieuw voedingsmodel uit, op onafhankelijke wijze samengesteld door de beste Vlaamse voedingsspecialisten. De nadruk ligt essentieel op een meer plantaardige voeding, en dus minder op dierlijke voedingsmiddelen. Dit laatste, namelijk de nadruk op het plantaardige, betekent een reële vooruitgang op vlak van gezondheid en duurzame ontwikkeling in vergelijking met het vorige model.

Het model is een omgekeerde driehoek, omdat in een klassieke driehoek het beste steeds bovenaan staat. De eerste laag is donkergroen en bevat noten, peulvruchten, fruit, groenten, gezonde vetten, aardappelen en volle granen.

Archieffoto

De tweede laag is lichtgroen en bevat eieren, melk en sojadrinks, kaas, yoghurt en gevogelte. De derde laag is oranje en bevat rood vlees en boter.

Apart van de omgekeerde voedingsdriehoek staat een cirkel verdeeld in vieren met als titel: Zo weinig mogelijk. Hier zitten alcohol, fastfood, vleeswaren en gesuikerde voedingsmiddelen (o.a. snacks en frisdranken).

Zo weinig mogelijk

Het nieuwe model beantwoordt aan de meest recente gegevens van de wetenschappelijke literatuur en tracht eveneens het grootste gezondheids­probleem in onze maatschappij aan te pakken, namelijk voedseloverconsumptie en, daarmee gepaard gaand, overgewicht en obesitas.

Opmerkelijk: voor de eerste maal neemt het Vlaams Instituut Gezond Leven een duidelijk negatief standpunt in voor sommige voedingsmiddelen, daar waar vroeger een meer genuanceerde positie gold. De consumptie van fastfood, gesuikerde voedingmiddelen, bereide vleeswaren en alcohol wordt duidelijk afgeraden. Vroeger zaten deze voedingsmiddelen in een eigenaardige restgroep aan de top van de piramide, zonder duidelijk te vermelden wat en hoeveel er geconsumeerd mocht worden.

Het advies is nu duidelijk: zo weinig mogelijk!

Zo weinig mogelijk: Dit zijn de voedingsmiddelen die de voedingsindustrie de grootste winstmarges bezorgen.

Dit zijn eigenlijk juist de voedingsmiddelen die de voedingsindustrie de grootste winstmarges bezorgen. En dit is dan de belangrijkste conclusie van het nieuwe model: als we met z'n allen zo gaan consumeren, dan zal dit negatieve economische gevolgen hebben.

Al jaren weten we dat er een conflict bestaat tussen voedseloverconsumptie, en dus obesitas, en voedingseconomie, met gezonde voedingsmiddelen geassocieerd met lagere winstmarges en ongezonde voedingsmiddelen met hogere winstmarges. Het is dan ook moedig van het Vlaams Instituut Gezond Leven om hier een duidelijk standpunt in te nemen.

We stappen volledig van het vroegere model af, dat was een standpunt dat misbruikt werd door de voedingsindustrie. 

De melklobby zal er niet gelukkig mee zijn.

Een tweede vaststelling is dat melk eindelijk geen wondervoedingsmiddel meer is, maar een normaal voedingsmiddel, samen met sojadrinks. De melklobby, met het Vlaams Centrum voor Agro- en Visserijmarketing (VLAM ) en het propagandablad NICE (Nutrition Information Centrum) op kop, gedirigeerd door de Boerenbond, zullen er niet gelukkig mee zijn.

Een gezonde voeding met melk kan, zonder kan ook…

(Terloops gezegd, de VLAM besteedde het afgelopen jaar aan tv-spotjes meer dan twee miljoen euro voor de promotie van vlees en melk, en nul euro voor fruit en groenten.)

Derde vaststelling: het nieuwe model zegt ongeveer het omgekeerde van de op geld jagende voedingsgoeroes. 

Derde vaststelling: het nieuwe model zegt ongeveer het omgekeerde van de op geld jagende voedingsgoeroes. Brood en aardappelen verbieden is pure onzin, beide zijn als basisvoedingsmiddelen opgenomen in het nieuwe model.

De schrijfster van veel verkochte kookboeken Pascale Naessens (foto hieronder) promoot boter en vlees, en beide zitten in het te beperken deel van de driehoek.

Kortom, de Vlaamse voedingsspecialisten keuren duidelijk het vleesrijke paleomodel af, dit in tegenstelling tot door de voedingsgoeroes opgevoerde niet-voedingsspecialisten.

Samengevat, voedingsgoeroes mogen zeker koken en zelf geen brood of aardappelen eten, maar laat voedingsaanbevelingen over aan voedings­specialisten.

Een laatste punt is natuurlijk dat superfoods niet bestaan, maar dat is nu geen nieuws …

Jasper Jacobs

---

VRT Nieuws wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

Meest gelezen