Copyright: Sijmen Hendriks

Na bijna 20 jaar opnieuw boommarters in het Zoniënwoud

Voor het eerste sinds april 1999 is er in het Brussels Gewest een boommarter gespot. Helaas gaat het om een verkeersslachtoffer dat op 5 september dood werd gevonden door een boswachter in de Lorrainedreef in Ukkel. 

Het dode dier werd door Leefmilieu Brussel voor onderzoek afgeleverd bij het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek. Bioloog van het instituut Koen Van Den Berge bevestigt dat het om een zeldzame boommarter gaat. Het gaat om een jong mannelijk exemplaar dat dit voorjaar geboren werd. Of het dier ook in het Brussels Gewest werd geboren, kan niet met zekerheid worden bevestigd. De dieren kunnen in het eerste jaar na hun geboorte wegtrekken uit hun geboorteplaats. 

"De boommarter is een van die roofdieren die het de laatste jaren weer iets beter doet", zegt Van Den Berge. "Vroeger werden die dieren systematisch gedood en als schadelijk bestempeld. Nu is dat verboden. Samen met andere beschermingsmaatregelen en het herstellen van verbindingen tussen de versnipperde natuurgebieden, krijgen de boommarters opnieuw kansen."

Herstel populatie nog bescheiden

Het herstel van de populatie is nog bescheiden. "We zamelen sinds 1998 de kadavers van verkeersslachtoffers", zegt Van Den Berge. "Sinds het begin van de inzamelingen hebben we 31 boommarters ingezameld over het hele Vlaamse en Brusselse grondgebied, waarvan meer dan de helft de laatste paar jaar. Ter vergelijking: in diezelfde periode werden meer dan tweeduizend steenmarters ingezameld, met dezelfde zoekinspanning."     

Boommarters en steenmarters zijn tweelingsoorten, waardoor ze soms moeilijk uit elkaar te halen zijn. Bij dit gevonden dier was onder meer de kleur van de ondervacht, grijsbruinachtig bij de boommarter, in plaats van wit bij de steenmarter, bepalend voor de determinatie. "De oren van boommarters zijn ook duidelijk groter dan die van steenmarters", zegt Van Den Berge.

"En steenmarters zoeken veel meer de menselijke omgeving op, terwijl boommarters zich liever ophouden in het bos. Qua voedselkeuze en levenswijze lijken ze erg goed op elkaar: het zijn alleseters, met een menu dat varieert van vlees tot en met fruit.

Meest gelezen