AFP or licensors

Netanyahu verwijt VN vijandige houding tegenover Israël

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu heeft de Verenigde Naties een vijandige houding tegenover Israël verweten. "Er is geen limiet aan de absurditeiten van de VN als het om Israël gaat", zei Netanyahu in zijn toespraak voor de Algemene Vergadering van de VN in New York.

Als voorbeeld noemde Netanyahu de resolutie van de VN-Veiligheidsraad tegen de nederzettingenpolitiek van Israël. Dat de VN-cultuurorganisatie Unesco de deels door Israël gecontroleerde stad Hebron als Palestijns cultureel erfgoed heeft verklaard, is een ander voorbeeld van "fake history". De Israëlische premier gaf wel te kennen dat er "tekenen van positieve verandering zijn" bij de VN en hij sprak daarbij expliciet zijn dank uit voor de steun van Amerikaans president Donald Trump en ambassadeur Nikki Haley.

 Netanyahu haalde dan wel weer uit naar Iran en het nucleaire akkoord met het sjiitische land. Dat moet volgens de Israëlische premier geschrapt worden en opnieuw vervangen worden door "massale druk en verlammende sancties", of de deal moet fors strenger gemaakt worden. Israël zal er ook alles aan doen om ervoor te zorgen dat Iran zijn invloedssfeer niet zal kunnen uitbreiden. "Van de Kaspische tot de Middellandse Zee, van Teheran tot Tartus, daalt een Iraans gordijn neer over het Midden-Oosten. 

Iran verspreidt dat gordijn van tirannie en terreur over Irak, Syrië, Libanon en elders", zei Netanyahu. "Wij zullen ervoor zorgen dat Iran geen permanente militaire basissen tot stand kan brengen in Syrië, we zullen verhinderen dat Iran dodelijke wapens ontwikkelt in Syrië of Libanon om tegen ons te gebruiken. En we zullen verhinderen dat Iran nieuwe terreuroffensieven begint tegen Israël aan onze noordelijke grens."

Netanyahu verwijt VN vijandige houding tegenover Israël

Meest gelezen