Wij als werkgevers moeten verantwoordelijkheid opnemen om discriminatie aan te pakken

Vandaag lanceerden de Vlaamse overheid en de SERV de campagne “Het is gauw gebeurd”. Met overheid en sociale partners willen we samen aan de alarmbel trekken omdat discriminatie sneller en meer plaatsvindt dan je op het eerste gezicht zou denken. Het belang van deze campagne mag niet onderschat worden, want discriminatie op onze arbeidsmarkt is wellicht één van de belangrijkste uitdagingen.

opinie
Opinie
Aansturen van de 'opinie' teaser o.a. op de home pagina en 'opinie' weergave op een detail artikel. Deze tag zorgt er ook voor het automatisch aanvullen van de 'opinie' overzichtspagina

Toen ik deze ochtend richting persconferentie in Brussel reed, zette het mij tot nadenken. Heb ik ooit iemand gediscrimineerd als werkgever? Op het eerste gezicht niet. In mijn dertigjarige loopbaan heb ik nooit iemand op basis van huidskleur, geslacht, leeftijd, afkomst, seksuele voorkeur, … benadeeld voor eender welke job. Daar ben ik duidelijk over. Toch moet ook ik vandaag schuld bekennen.
 
Discriminatie zit soms in een klein hoekje. Wie heeft nooit een schuine mop gemaakt? Je populair gemaakt door iemand anders te ridiculiseren? Over gewicht, geslacht, leeftijd, seksuele voorkeur? Ik moest er deze ochtend aan denken. Aan al die momenten in de vergaderingen, op de fiets, langs de zijlijn van het voetbalveld, dat ook ik eigenlijk over de schreef ben gegaan. Helaas vinden die opmerkingen te vaak ook hun weg tot op de werkvloer.

Wake-upcall

Het is een wake-upcall. We staan te weinig stil bij woorden die kwetsen. We staan te weinig stil bij de impact van onze grappen en onze opmerkingen. Vaak blijven we ook te stil. Wie wijst een collega terecht wanneer iets niet kan? Lachen we niet teveel mee wanneer iemand zich populair wil maken? Ook dit is discriminatie, ook dit heeft een impact.
 
Het wordt tijd dat we discriminatie op de werkvloer en in de maatschappij structureel aanpakken. Iedereen moet hier een rol in spelen. Als werkgevers is hier voor ons een belangrijke rol weggelegd. Wij moeten onze verantwoordelijkheid opnemen, sterker nog: wij hebben een voorbeeldfunctie. Dit vergt duidelijke engagementen en ambitie. Laat ons daarom het debat voeren.

Fundamentele oplossingen, geen symptoombestrijding

Vandaag beperken we ons nog te vaak tot symptoombestrijding. Mystery calls, quota en anoniem solliciteren worden gezien als dé oplossing om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken. Deze maatregelen werken vooral repressief en bestraffend. Wij zijn ervan overtuigd dat dit het probleem niet aan de wortel aanpakt. Laat ons duidelijk zijn: werkgevers die discrimineren moeten hard aangepakt worden. Maar het is onvoldoende. Een heksenjacht op ondernemers zal weinig structureel veranderen. Laat ons werk maken van fundamentele oplossingen.
 
Het debat over discriminatie moet beginnen op de werkvloer, onder vrienden en op de tribune van het voetbal. Iedereen heeft hierin een verantwoordelijkheid. Iedereen moet zijn rol opnemen. Als werkgevers willen we onze verantwoordelijkheid niet ontlopen, maar de echte oplossing start bij onszelf. We moeten meer stilstaan bij de impact van onze woorden.
 
Elke dag moeten we nadenken over hoe wij een oplossing kunnen zijn voor discriminatie: op het sportveld, in de klas, op café en, ja, ook op de werkvloer. Dat is een uitdaging voor ons allemaal. Als sociale partners kunnen we hier de krachten bundelen. Het mag niet bij woorden blijven, ook de daden moeten volgen.

---

VRT Nieuws wil op vrtnws.be een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat over actuele thema’s. Omdat we het belangrijk vinden om verschillende stemmen en meningen te horen publiceren we regelmatig opinieteksten. Elke auteur schrijft in eigen naam of in die van zijn vereniging. Zij zijn verantwoordelijk voor de inhoud van de tekst.

Meest gelezen