Tijdskrediet opnemen? Dit zijn vandaag de zes mogelijkheden

Op wereldreis of het even rustig aan doen? Tot enkele maanden geleden kon je daarvoor tijdskrediet opnemen zonder motief. Sinds 1 april 2017 is er alleen nog tijdskrediet met motief.

CD&V-Kamerlid Stefaan Vercamer wil het tijdskrediet uitbreiden naar werkende grootouders die graag voor hun kleinkinderen zorgen. Met tijdskrediet zonder motief konden ze dat tot voor kort sowieso doen. Maar die vorm is nu afgeschaft. Dit is wat er vandaag wel mogelijk is.

Wat is tijdskrediet?

De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) definieert tijdskrediet als loopbaanonderbreking voor de privésector. Loopbaanonderbreking is een maatregel die werknemers toelaat om hun beroepsactiviteit volledig te onderbreken of hun arbeidsprestaties te verminderen, eventueel met toekenning van een uitkering.

Welke motieven zijn er?

Er zijn zes soorten tijdskrediet met motief. Binnen die zes soorten vind je twee categorieën: tijdskrediet om te "zorgen" en tijdskrediet om een opleiding te volgen die erkend is door ofwel de sector ofwel de Vlaamse, Franse of Duitstalige Gemeenschap. Bij de categorie zorgen gaat het om:

  • De niet-medische zorg voor de eigen of erkende kinderen jonger dan 8 jaar.
  • Palliatieve zorg voor wie ongeneeselijk ziek is en terminaal is.
  • Zorg voor een zwaar ziek gezins- of familielid.
  • Zorg voor een gehandicapt kind jonger dan 21 jaar.
  • Bijstand of zorg aan een zwaar ziek minderjarig kind.

Aan die vijf zorgmotieven wil Vercamer nu een extra motief toevoegen om werkende grootouders de kans te geven om tijdskrediet op te nemen om voor de kleinkinderen te zorgen. Dat zou het totale aantal motieven voor tijdskrediet op zeven brengen.

Welke vormen bestaan er?

Er zijn drie vormen van tijdskrediet: voltijds, halftijds en met een vijfde. Die laatste vorm laat toe het werk tijdelijk te verminderen met een dag of twee halve dagen. Je kan er alleen gebruik van maken als je voltijds werkt.

Wat is thematisch verlof?

"Aanvullend op het tijdskrediet zijn er ook nog de thematische verloven", zegt Piet Van den Bergh van de studiedienst van de christelijke vakbond ACV. Bij die thematische verloven vind je verlof voor medische bijstand, palliatief verlof en ouderschapsverlof. De thematische verloven gelden voor alle sectoren.

Meest gelezen