Zou u mógen stemmen?

Zowat elk jaar duikt er wel een voorstel op om de opkomstplicht in ons land af te schaffen en te vervangen door het stemrecht. In maart pleitte Open VLD-voorzitter Gwendolyn Rutten er nog voor, naar aanleiding van de hoge opkomst bij de verkiezingen in Nederland. Daar werd de opkomstplicht in 1970 afgeschaft. Vandaag is het de beurt aan de N-VA. Die partij dient een wetsvoorstel in om Belgen die niet komen opdagen bij het stembureau niet meer te vervolgen. Voor de partij is dat de eerste stap om de stemplicht volledig af te schaffen.

België is een van de weinige landen ter wereld die nog vasthouden aan de opkomstplicht. In Europa geldt zo’n opkomstplicht nog in Luxemburg en Griekenland. Het belangrijkste argument om eraan vast te houden is dat je zonder opkomstplicht een deel van de bevolking niet betrekt bij het democratische proces.

Bij de recente verkiezingen in Nederland hebben 10.563.456 personen van de 12.893.466 kiesgerechtigden hun stem uitgebracht voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer. Het opkomstpercentage van deze verkiezing (81,9%) was daarmee het hoogst sinds 1986. Maar evengoed daagt bij de Europese verkiezingen van 1994 maar 35,7% van de Nederlanders op. Het democratische proces wordt zo afhankelijk van het weer, en de luim van de kiezer, argumenteren de voorstanders van de opkomstplicht.

Misschien moeten we ook even naar het andere uiterste kijken. In verschillende landen heeft de overheid met alle mogelijke middelden geprobeerd om burgers uit te sluiten van het democratische proces.

Een onthutsend voorbeeld daarvan zijn de Jim Crow-wetten, die tot in de jaren '60 gebruikt werden in de Verenigde Staten. Op die manier werd het aantal Afro-Amerikaanse burgers zo veel mogelijk beperkt. Een veelgebruikte test was: de Afro-Amerikaanse burger de complete grondwet en de Amerikaanse onafhankelijkheidsverklaring uit hun hoofd op te laten zeggen. Wie faalde, mocht niet stemmen.

Wij doken een test op die in 1960 nog werd gebruikt in de Amerikaanse staat Louisiana. Alleen na het afleggen van de test –op te lossen binnen de 10 minuten- kregen Afro-Amerikaanse burgers van de staat Louisiana het recht om te stemmen.

Misschien moet u hem ook even proberen op te lossen? Dan krijgt u van ons het ‘recht’ om te stemmen. 

 1. Trek een cirkel rond het cijfer of de letter van deze zin.
 2. Trek een streep onder het laatste woord van deze zin.
 3. Doorstreep het langste woord van deze zin.
 4. Teken een lijn rond het kortste woord van deze zin. 
 5. Omcirkel de eerste letter van het alfabet in deze zin.
 6. Teken in de ruimte hieronder drie cirkels, de ene in de andere. (ingesloten) 
 7. Teken een klein kruis boven de letter X.
 8. Trek een streep door de letter die het eerst in het alfabet komt. 
          Z V S B D M K I T P H C
 9. Trek een streep door de twee laatste letters van het alfabet. 
          Z S B D M K T P H S Y C
 10. Schrijf in de eerste cirkel hieronder de laatste letter van het eerste woord dat met een ‘L’ begint.
          O    O    O    O    O
 11. Schrap de nodige cijfers om het getal kleiner dan 1 miljoen te maken.
          10000000000
 12. Trek een lijn van cirkel 2 naar cirkel 5 die onder cirkel 3 loopt
  en boven cirkel 4.
          O    O    O    O    O
 13. Schrap uit de rij hieronder elk cijfer dat groter is dan 20 en kleiner dan 30.
          31 16 48 29 53 47 22 37 98 26 20 25

Meest gelezen