Nicolas Maeterlinck

Crombez wil maximaal zes ministers in elke regering en een derde minder parlementsleden

SP.A-voorzitter John Crombez wil in elke regering nog maximaal zes ministers. Het aantal kabinetsmedewerkers wil hij beperken tot tien, onder wie drie ambtenaren om de continuïteit te verzekeren. Staatssecretarissen moeten het doen zonder kabinet en rechtstreeks samenwerken met de administratie. Dat schrijft Crombez in het voorwoord bij het boek "De Vlaamse ziekte. Het web van de intercommunales" dat auteur Peter Reekmans (LDD) gisteren voorstelde in Glabbeek.

Verwijzend naar de schandaalsfeer van de afgelopen maanden rond inkomens van politici en de wantoestanden bij intercommunales stelt Crombez dat "een definitieve breuk met het verleden de enige uitkomst is om de democratie zoals we die vandaag kennen op een duurzame manier de 21ste eeuw door te loodsen". Hij pleit met name voor een nieuw politiek bestel dat voldoet aan drie doelstellingen: eenvoudiger, transparanter en goedkoper.

Crombez wil voorts het aantal parlementsleden verminderen met een derde door een deel van de federaal verkozenen te laten zetelen in regionale parlementen en omgekeerd. De Senaat wil hij vervangen door een 'Volkskamer' die samengesteld is uit loting. Deze zou bevoegd worden om een stemming in de Kamer te laten herroepen voor een herbehandeling.

Een definitieve breuk met het verleden is de enige uitkomst om de democratie op een duurzame manier de 21stee eeuw door te loodsen

Wie aan politiek doet in ons land mag volgens Crombez nog slechts één wedde uitbetaald krijgen voor die functie. Burgemeesters en schepenen zouden met extra inkomens uit andere activiteiten niet meer mogen verdienen dan 5.000 euro per maand, de wedde die hij voorziet voor parlementsleden. Voorts pleit hij voor een totale decumul met uitzondering van burgemeesters of schepenen van gemeenten met minder dan 30.000 inwoners die nog wel parlementslid kunnen worden.

Wat de intercommunales betreft, wil Crombez nog enkel die overhouden die zwart op wit kunnen aantonen dat ze nuttig werk leveren voor de samenleving. Elk bestuur van een intercommunale bestaat uit maximaal tien mensen. In structuren met meer dan tien gemeenten wordt een aandeelhoudersovereenkomst opgesteld om de rechten van de kleinste gemeente te versterken.

Het toezicht op deze regels wil Crombez in handen geven van het onafhankelijke Hoog comité van toezicht dat hij opnieuw wil activeren en bevoegd wil maken om overtreders te straffen met boetes en zelfs ontslag. Voorts pleit hij ervoor dat het Rekenhof in het jaar voor elk verkiezingsjaar telkens "de kost van de democratie" zou berekenen.

Meest gelezen