Federale overheid geeft maar 4 op de 10 keer een correct antwoord op vragen van ondernemers

Zelfstandigen die vragen hebben over bijvoorbeeld hun pensioen of personeelszaken, krijgen te vaak een fout of onvolledig antwoord. Dat zegt een studie in opdracht van het Neutraal Syndicaat voor Zelfstandigen (NSZ). De FOD Economie en de FOD Financiën scoren het best. De slechtste leerlingen zijn het RIZIV en de RSZ.

Ondernemers die met vragen zitten, mogen van de overheid een feilloze service verwachten, vindt het NSZ. De zelfstandigenorganisatie liet onderzoeksbureau MCP Quality Services in juni mystery calls en mails uitvoeren naar 10 federale overheidsinstanties.

NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws: "Die mensen kregen realistische vragen voorgeschoteld om uit te zoeken hoe goed ondernemers geholpen worden. Vooral voor kleine bedrijven, is het belangrijk om over accurate informatie te beschikken. Zij hebben niet genoeg mankracht om alles te controleren."

Bij 22 procent van de telefonische oproepen werd er niet opgenomen. Bij 23 procent van de e-mails kwam er geen antwoord.

De resultaten van het onderzoek zijn volgens het NSZ bedroevend. Bij de telefonische oproepen werd in 22 procent van de gevallen niet opgenomen. En slechts bij 38 procent van de telefonische antwoorden wordt de informatie als juist en volledig beschouwd. Bij de e-mails is dat 65 procent. 

Een ander probleem is de antwoordtermijn voor e-mails.  Op slechts 51 procent van de e-mails kwam er in minder dan 48 uur een antwoord. Bij ruim een kwart kwam het antwoord er minstens 2 dagen later. En op 23 procent van de e-mails kwam nooit een antwoord.

RIZIV en RSZ presteren ondermaats

De resultaten verschillen per federale overheidsinstantie. De FOD Economie en de FOD Financiën komen als meest "ondernemersvriendelijk" uit de studie. De Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ) en het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (RIZIV) leggen de zwakste prestaties voor.

Christine Mattheeuws: "Zij hebben natuurlijk te maken met complexe wetgeving die ook om de haverklap wordt gewijzigd. Maar het zorgt er wel voor dat zij vaak foutieve informatie geven aan onze ondernemers. We vragen dat de ambtenaren goed geïnformeerd zijn en tijdig bijscholing krijgen."

Video player inladen...

Welke overheidsinstanties werden onderzocht?

De FOD Economie, de FOD Finaciën, de FOD Sociale Zekerheid, de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg, de Federale Pensioendienst (FPD), het Rijksinsituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen (RSVZ), het RIZIV, de RVA, de RSZ en het Federaal Agentschap voor de veiligheid van de voedselketen (FAVV).

Meest gelezen