©Ronald van den Heerik

Kamer keurt wet goed die afkopen studiejaren voor hoger pensioen mogelijk maakt

De Kamer heeft het wetsontwerp goedgekeurd dat het afkopen van de studiejaren regelt om een hoger pensioen te krijgen. Bedoeling van de wet is de aankoop van de studieperioden in de stelsels van de werknemers, ambtenaren en zelfstandigen op dezelfde wijze in te richten.

Vandaag kunnen werknemers uit de privésector tot tien jaar na het afstuderen hun studiejaren 'afkopen', zodat die meetellen voor hun pensioen. Voor ambtenaren is dat zelfs gratis. De nieuwe wet voorziet in het verdwijnen van de gratis diplomabonificatie voor ambtenaren. Zij zullen net als werknemers en zelfstandigen 1.500 euro moeten neertellen per diplomajaar in ruil voor een hoger pensioen.

Het forfaitaire bedrag van de (fiscaal aftrekbare) regularisatiebijdrage zal op 1.500 euro per diplomajaar liggen, voor wie zou beslissen het bedrag te betalen in een periode van tien jaar na het afsluiten van de studies. Nadien kan iemand nog steeds de studiejaren afkopen, maar zal het bedrag hoger liggen. Het moet dan worden bepaald op actuariële basis.

"Asociale maatregel"

Het wetsontwerp was in mei al door de Kamercommissie Sociale Zaken goedgekeurd, maar het parlement van de Franse gemeenschapscommissie (Cocof) riep een belangenconflict in uit vrees voor de negatieve gevolgen voor leerkrachten. Daardoor kon de eindstemming nu pas kon doorgaan.      De tekst werd goedgekeurd door de meerderheidspartijen N-VA, Open VLD, MR en CD&V.

De meeste oppositiepartijen stemden tegen het wetsontwerp. Volgens Karin Temmerman (SP.A) gaat het om een asociale maatregel. "Wie kan studeren en geld heeft, krijgt een hoger pensioen."

Meest gelezen