Koen Geens over "Blind getrouwd": "Het huwelijk is geen testfase"

Het college van procureurs-generaal moet voor alle gerechtelijke arrondissementen in ons land een standpunt innemen over huwelijken tussen twee personen die elkaar de dag zelf voor het eerst ontmoeten. Dat heeft minister van Justitie Koen Geens (CD&V) in de  Kamer verklaard. Het concept staat al twee jaar centraal in het  programma "Blind getrouwd" en sinds kort in de Franstalige versie "Mariés au premier regard".

"Het lijkt me inderdaad wijs het college van procureurs-generaal te vragen een algemeen standpunt voor dergelijke aanvragen te bepalen", zei minister Geens in de Kamercommissie Justitie. Volgens de minister kan het gebruik van het burgerlijk huwelijk in dat soort programma's "een verkeerd beeld geven van het instituut, dat de uitdrukking is van de wens om een duurzame leefgemeenschap te creëren".

"Een huwelijk brengt gevolgen met zich mee"

In het programma brengt een team "experts" vier alleenstaande mannen en vrouwen samen. Ze trouwen en na verloop van tijd moeten ze beslissen of het huwelijk voortduurt of dat ze scheiden. Minister Geens waarschuwde dat het huwelijk geen "zoekinstelling of testfase" is. "Het gaat erom bewust te zijn van de gevolgen" van zo'n daad: het overlijden van de partner, die schulden met zich kan meedragen, reeds kinderen hebben, de sociale en fiscale gevolgen, enz. "Een huwelijk brengt gevolgen met zich mee."

Geens verwees naar de autonomie van de ambtenaar van de burgerlijke stand die de kwaliteiten en huwelijksvoorwaarden moet nagaan. Die moet er zich bijvoorbeeld van vergewissen dat er sprake is van wederzijdse toestemming. Hij moet de situatie geval per geval tegen het licht houden en rekening houden met alle pertinente elementen.

Correct beeld van het huwelijk?

De ambtenaar heeft het recht het huwelijk te weigeren indien niet aan de voorwaarden is voldaan of wanneer het indruist tegen de openbare orde, aldus nog minister Geens. Dat kan bijvoorbeeld indien één van de partners geen correct beeld heeft van het huwelijk. Een partner "mag niet onder druk staan van een tv-programma".

De kandidaten kunnen dan weer in beroep gaan bij de familierechtbank tegen een weigering door de ambtenaar. De ambtenaar kan zich ook wenden tot de procureur des konings.

De burgemeester van Sint-Lambrechts-Woluwe, Olivier Maingain, had onlangs zo'n huwelijk geweigerd nadat hij zich tot het parket van Brussel had gewend. De bal ligt nu dus in het kamp van de procureurs-generaal.

VTM verbaasd

In een reactie toont VTM zich verrast door de démarche van minister Geens. Voor de voorbije twee seizoenen is alles afgecheckt bij de bevoegde instanties, zegt de commerciële omroep. VTM wil graag overleggen met Koen Geens om uit te leggen wat de bedoeling van het programma is. De televisiezender is niet van plan om de werkwijze voor het derde seizoen aan te passen.  

FOTO: De koppels uit het vorige seizoen van "Blind getrouwd". Twee stellen bleven samen, de andere twee zijn gescheiden.

Meest gelezen