Video player inladen...

N-VA-fractie verlaat parlementair halfrond terwijl Ecolo spreekt

De eerste plenaire zitting van de Kamer na het zomerreces was meteen goed voor een incident. Toen Ecolo-Kamerlid Benoit Hellings het woord nam, heeft de N-VA-fractie het halfrond verlaten. Een protestactie, zo blijkt. Eigenlijk ging het over de controversiële aanwezigheid van een Soedanese identificatiecommissie om migranten in het Maximiliaanpark te identificeren, maar het incident leidde de aandacht daarvan enigszins af.

Met haar actie wil de N-VA-fractie protesteren tegen wat ze de halfslachtige houding van Ecolo noemt tegenover over "de wansmakelijke,
beledigende en potsierlijke prent van hun jongerenafdeling over Theo Francken". "Ze relativeren de nazi-misdaden en wekken de indruk dat zij fatsoenlijk zijn en de rest niet", lichtte N-VA-fractieleider Peter De Roover toe in Villa Politica. Hij vindt dat Ecolo zich formeel moet distantiëren van de actie van Ecolo J.

Gisteren had Ecolo J op Twitter een campagnefoto geplaatst waarop staatssecretaris van Asiel en Migratie (N-VA) gefotoshopt te zien is in nazi-uniform. "Het geluid van botten is niet veraf. Hoe ver gaat de federale regering nog?" luidde de begeleidende commentaar. De jeugdafdeling van Ecolo valt het beleid van Francken aan, die een Soedanese delegatie heeft ontvangen om te helpen bij de identificatie van de migranten in het Maximiliaanpark in Brussel. Daarop is felle kritiek gekomen omdat het regime in Khartoem geen al te beste reputatie heeft op het vlak van de mensenrechten. 

"Dat is criminaliseren van een politicus en dat is bijzonder kwalijk. Ik denk niet dat dit in een democratie thuishoort", reageerde Francken gisteren al. "Hij hoeft niet te rekenen op excuses van Ecolo", zei co-voorzitter Zakia Khattabi. Ze wees erop dat Ecolo J onafhankelijk is en een eigen politieke lijn volgt.

Aandacht wat afgeleid

Ironisch genoeg heeft Ecolo als oppositiepartij zichzelf wat in de voeten geschoten, want door de campagnefoto is de aandacht enigszins afgeleid van de grond van de zaak, namelijk het feit dat staatssecretaris Francken een Soedenese identificatiemissie naar hier heeft uitgenodigd.

Vice-premier Jan Jambon (N-VA) kreeg daarover een hele reeks bijzonder scherpe vragen. Wouter De Vriendt (Groen) had het over "een gewetenloze aanpak die niet past bij onze normen en waarden", Julie Fernandez Fernandez citeerde historicus en oud-minister Hervé Hasquin (MR), die onlangs zei dat vluchtelingen repatriëren naar een dictatuur hem doet denken aan het Vichy-regime in Frankrijk, dat met nazi-Duitsland heeft gecollaboreerd, Cathérine Fonck (CDH) had het over een pact met de duivel.

Zelfs Patrick Dewael (Open VLD) had harde woorden voor de stijl van Francken, maar had ook scherpe kritiek voor actie van Ecolo, die hij het fatsoen voorbij noemde.

Meest gelezen