Videospeler inladen...

3 op de 10 Vlamingen voelen zich niet gelukkig, meer dan de helft wil doodstraf voor moordenaars

Het merendeel van de Vlamingen voelt zich gelukkig. Toch geeft 30% aan dat niet te zijn. Dat blijkt uit een onderzoek van Radio 1 naar de grote levensvragen van de Vlaming. 1 op de 4 Vlamingen voelt zich ook eenzaam. Een zorgwekkende gegeven, zegt gelukexpert Leo Bormans.

3 op 10 Vlamingen zijn ongelukkig  en 1 op 4 Vlamingen heeft al eens overwogen om zelfmoord te plegen. Voor gelukexpert Leo Bormans zijn het cijfers die binnen de verwachtingen liggen, maar toch verontrustend zijn. “Het gaat er hier om of we tevreden zijn met het leven dat we leiden in zijn geheel. Dan is het een verontrustend cijfer te zien dat zoveel van de mensen zeggen zich niet goed in hun vel te voelen. Dat heeft veel te maken met mensen die eenzaam zijn”.

Het gaat niet alleen om oude mensen die eenzaam zijn, maar ook jonge

Leo Bormans, gelukexpert

Uit de cijfers blijkt dat 1 op 4 Vlamingen zich vaak eenzaam voelt. “Dat gaat niet alleen om oude mensen, maar ook om jonge mensen”, zegt Bormans. “Die jongeren hebben wellicht veel vrienden op Facebook en zijn sociaal misschien niet eenzaam, maar wel emotioneel. Ze weten niet goed waar ze terecht kunnen met hun problemen of als het moeilijk gaat.” Bormans ziet eenzaamheid dan ook als een blijvend groot probleem voor de toekomst, “want geluk en eenzaamheid zijn twee zaken die nauw met elkaar verbonden zijn”.

De doodstraf

Nog een opvallend cijfer is dat meer dan de helft van de Vlamingen vindt dat moordenaars de doodstraf moeten krijgen. De doodstraf werd in ons land in 1996 uit het strafrecht gehaald.

Dit resultaat weerspiegelt eerder een buikgevoel dan een gefundeerde mening.

Ivo Aertsen, professor victimologie aan de KU Leuven, schrikt niet van deze cijfers. "We zien die tendens, dat meer en meer mensen de doodstraf opnieuw oké vinden, in andere bevragingen ook. Een tiental jaar geleden was gemiddeld een derde van de volwassenen in westerse landen pro de doodstraf. Dat aantal is gevoelig gestegen", legt hij uit in "De ochtend".  

"Het probleem van dit soort meningen is dat de peiling hiernaar nogal simplistisch gebeurt. In dit geval werd specifiek gevraagd of moordenaars de doodstraf moeten kunnen krijgen. Je weet hiermee niet goed of je écht iemands morele opvatting over de doodstraf peilt, dan wel het gevolg van een bepaalde actie, in dit geval een moord", aldus Aertsen.

"Volgens mij registreert dit cijfer eerder een buikgevoel dan een doordachte en geïnformeerde opinie. Dit sluit aan bij een algemeen, eerder vaag gevoel van onveiligheid en onzekerheid dat heel wat mensen vandaag ervaren. Dat gevoel gaat vaak gepaard met extreme neigingen of opvattingen."

Bang voor WO III

Een groot deel van de Vlamingen kijkt angstvallig naar wat er allemaal in de wereld gebeurt. 44% is bang dat er een nieuwe wereldoorlog komt.

Vitaliteit centraal

Gezondheid en liefde worden door de Vlaming als de sterkste betekenisgevers aangeduid, ook natuur speelt een belangrijke rol.

Sociale aspecten zijn eveneens belangrijk, voornamelijk ‘naasten’ worden als belangrijke levensdriver aangestipt. De samenleving an sich speelt wel een rol, maar minder centraal.

‘Cultuur’ en ‘Vaderland’ nemen een nog mindere centrale plaats in, maar dit wil niet zeggen dat ze onbelangrijk zijn. Bijna 1 op 4 Vlamingen geeft aan dat ‘Cultuur’ wel degelijk zin geeft aan hun leven.

Meest gelezen