Represented by ZUMA Press, Inc.

Waarom zwijgt de N-VA?

De Vlaamse politicoloog Bart Maddens vertrekt vrijdag als waarnemer naar het Spaanse Catalonië voor het omstreden referendum. Er loopt daar veel verkeerd en dat brengt de professor naar bedenkingen over ons land.

Ik zou het hier even willen hebben over Tània Verge.  Zij is een gewaardeerde buitenlandse politicologe, gespecialiseerd in politiek en gender.  Zij ijvert voor meer democratie in haar land, en is nu het slachtoffer geworden van een harde politieke repressie.  

Nog maar pas eergisteren kreeg ze een immense boete opgelegd ten belope van 120.000 Euro.  Vermoedelijk houden de geheime diensten haar continu in de gaten.  Ze kan elk ogenblik worden gearresteerd. 

 Over welk land zou het hier gaan ?  Een of ander obscuur totalitair regime aan de andere kant van de wereld?  Saoedi-Arabië misschien, waar de verdedigers van vrouwenrechten genadeloos worden vervolgd? Of eerder Turkije?  Is Tània Verge soms een aanhangster van de Gülen-beweging en is ze daardoor in het vizier gekomen van Erdogan?  Of is ze een sympathisante van de Koerdische PKK?      

Niets van.  Het gaat om een land waarvan iedereen tot voor kort dacht dat het een normale democratie was.  Een lidstaat van de EU bovendien.  

Spanje !

Tània Verge is professor politieke wetenschappen aan de Universitat Pompeu Fabra van Barcelona.  Aan welk vreselijk misdrijf heeft mijn collega zich schuldig gemaakt?

Enkel maar dit : ze is lid van de Sindicatura Electoral, de door de Catalaanse regering ingestelde kiescommissie van zeven academici die moet toezien op het goed verloop van het onafhankelijkheidsreferendum van 1 oktober.  

Een boete van 12.000 euro per dag

Donderdag besliste het Spaanse Grondwettelijk Hof dat alle leden van die commissie worden bestraft met een boete van niet minder dan 12.000 Euro per dag dat ze er lid van blijven. Aangezien er nog tien dagen te gaan zijn tot het referendum komt dit neer op een boete van zo maar liefst 120.000 Euro.  Als collega Verge dat niet kon betalen, dan zouden haarbezittingen worden geconfisqueerd door de Spaanse overheid.  

Represented by ZUMA Press, Inc.

De leden van de kiescommissie stonden voor een verschrikkelijk dilemma.   Ofwel blijven ze trouw aan hun democratische overtuiging, maar dan dreigt een persoonlijke tragedie. Ofwel geven ze toe en nemen ze ontslag.  Gisteren was er alvast één lid van de commissie die bezweek onder de druk en zelf ontslag indiende.  

Uiteindelijk heeft de Catalaanse regering dan zelf beslist om de kiescommissie van haar opdracht te ontheffen en de leden ervan uit hun lijden te verlossen.  Maar dan nog blijven de commissieleden bloot staan aan strafrechtelijke vervolging.  

Tània Verge is slechts één van de vele Catalanen die dezer dagen een immens persoonlijk risico nemen.  De straffen die hen boven het hoofd hangen zijn zonder meer draconisch. 

Straf eigenlijk dat de Catalanen zoveel over hebben voor hun politieke overtuiging. Hoeveel Vlaamse politici zouden daarin even ver gaan ?

De ministers van de Catalaanse regering riskeren een verbod van twintig jaar om publieke functies uit te oefenen én een gevangenisstraf van acht jaar. Bovendien dreigen ze de middelen waarmee de Catalaanse regering het referendum financiert zelf te moeten terugbetalen aan de Spaanse overheid. Zo moeten voormalig minister-president Artur Mas en een paar van zijn collega’s nu al niet minder dan vijf miljoen Euro terugbetalen voor de organisatie van het quasi-referendum van 9 november 2014.

Ook de burgemeesters die meewerken aan het referendum, de ambtenaren en zelfs gewone burgers riskeren een loodzware sanctie.

Straf eigenlijk dat de Catalanen zoveel over hebben voor hun politieke overtuiging.   Hoeveel Vlaamse politici zouden daarin even ver gaan?

Politici die zo sterk geloven in hun ideeën dat ze hun eigen bezittingen en zelfs hun vrijheid ervoor op het spel zouden willen zetten? Ik vrees dat het er niet zoveel zouden zijn. Vlaamsgezinde politici zijn sterk met woorden.

"Het Vlaams Parlement moet buiten de Grondwet treden". "Vlaanderen moet zich soeverein verklaren".  Maar zouden diezelfde flaminganten ook bereid zijn om over te gaan tot daden, en daarbij hun eigen fortuin in de weegschaal te leggen?  

Twijfelachtig.

Op een paar moedige parlementsleden na zwijgt de N-VA  als vermoord, uit vrees voor een regeringscrisis. 

Er gaapt er een immense kloof tussen de separatisten in Catalonië en die in Vlaanderen. Hier is de grootste separatistische partij zo risico-avers dat ze zelfs niet meer over haar overtuiging durft te praten, uit schrik om in de oppositie te belanden.  

Sterker nog, diezelfde partij durft haar geestesgenoten in Catalonië niet voluit te steunen.  De N-VA laat zelfs toe dat een minister van haar eigen regering in de Kamer optreedt als woordvoerder van de Spaanse premier Rajoy en de repressie tegen de Catalanen zonder enige reserve goedpraat.

Op een paar moedige parlementsleden na zwijgt de N-VA  als vermoord, uit vrees voor een regeringscrisis. Je kunt de kracht van een overtuiging afmeten aan het risico dat men bereid is om ervoor te lopen.  Zo krachtig als de overtuiging van de Catalaanse separatisten is, zo zwak is die van de N-VA.

Meest gelezen