Groen over Armoedebarometer: "Grote blaam voor de Vlaamse en federale regering"

Groen is misnoegd over de tiende Armoedebarometer van Decenniumdoelen 2017, waaruit blijkt dat er op tien jaar tijd amper 30.000 armen minder zijn in Vlaanderen. "Een echte schande voor een land zoals het onze en een grote blaam voor de Vlaamse en federale regering", zeggen Vlaams parlementslid An Moerenhout en Kamerlid Evita Willaert. Bart Van Malderen (SP.A) pleit voor een aanpassing van het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding.

Volgens Groen blijkt uit de Armoedebarometer dat het decenniumdoel van 75.000 sociale woningen veraf ligt. Het aantal sociale woningen is de voorbije jaren dan wel gestaag gestegen, met zo'n 13.000 sociale huurwoningen. Toch wordt de Vlaamse regeringsdoelstelling van 53.000 bijkomende woningen niet gehaald.     

Het gevolg is dat de meest kwetsbaren zich tot de private huurmarkt moeten richten, waar de huurprijzen stijgen. De partij roept minister Liesbeth Homans (N-VA) als minister voor wonen en armoedebestrijding op te tonen dat het haar menens is met haar belofte om armoede stelselmatig te halveren. "Indien ze dat echt meent, dan pakt ze de wooncrisis aan. Dan zorgt ze voor meer sociale woningen, en voor een uitbreiding van de huurpremies", aldus Moerenhout.     

Aan de federale regering vraagt Groen de daad bij het woord te voegen en de sociale minimumuitkeringen op te trekken. Voor een alleenstaande die een leefloon heeft, bedraagt de kloof met de armoededrempel 284 euro, klinkt het. "Zonder timing en budget zal de belofte uit het regeerakkoord om de uitkeringen op te trekken tot de armoedegrens weer maar eens dode letter blijven", zegt Kamerlid Evita Willaert.

"Begin dit jaar was er discussie over de armoedecijfers, dit rapport bewijst dat we die discussie kunnen begraven", reageert Bart Van Malderen (SP.A). "We moeten nu dringend het Vlaams Actieplan Armoedebestrijding aanpassen." 

"De Septemberverklaring van maandag geeft minister-president Geert Bourgeois (N-VA) de kans om antwoorden te bieden. Hopelijk komt het tot een echte aanpassing van het Vlaams Actieplan", aldus Van Malderen. Volgens hem heeft de Vlaamse regering het actieplan net voor de zomer nog aangepast, maar houdt die wijziging weinig concrete actie in.     

Zelf heeft de SP.A een conceptnota tegen armoede klaar, met tien punten. Eén voorstel is om met een werkzoekende uit een lagere inkomensgroep een "geschakeld traject" af te leggen. "Dat moet ervoor zorgen dat de barrières weggewerkt worden. Als kinderopvang bijvoorbeeld een probleem is, los dat dan op. Als er een taalbarrière is, werk daar dan simultaan aan. Nu staan mensen in vijf rijen tegelijk aan te schuiven", legt Van Malderen uit.

Meest gelezen