Meryame Kitir: "Tijd om secundair onderwijs in Limburg door te lichten"

Limburgse leerlingen scoren ook dit jaar beduidend slechter in de toelatingsproef voor arts of tandarts dan hun leeftijdsgenoten uit de andere Vlaamse provincies. “Dit is schrikken”, zo reageert Limburgs politica Meryame Kitir (SP.A) in “De wereld vandaag” op Radio 1. "We gaan er de schouders moeten onder zetten", zegt de Limburgse Minister Jo Vandeurzen (CD&V)

Het slaagpercentage bij de Limburgse kandidaten bedraagt dit jaar 14,9%. Daarmee zit Limburg helemaal onderaan bij de Vlaamse provincies. Het is een jaarlijks terugkomend fenomeen.  Zijn Limburgers minder intelligent? Zonder twijfel niet, maar waar ligt het probleem dan wel? Meryame Kitir: “We hebben heel lang een achterstand gehad op het vlak van taal. Tegelijk zijn velen in Limburg in kansarme gezinnen opgegroeid.” Ook Jo Vandeurzen verwijst naar de specifieke situatie van de provincie: “We zijn een zeer multiculturele provincie. Daarom zijn we kwetsbaar, maar het is tegelijk onze rijkdom.”

Geen van beide Limburgse politici wanhoopt. Meryame Kitir durft wel met de vinger te wijzen naar het onderwijs in de provincie: “Het is tijd om een doorlichting te maken van het secundair onderwijs in Limburg. We moeten kijken waar we verbetering kunnen aanbrengen. We moeten durven nadenken over hoe we Limburgse leerlingen beter voorbereiden op examens in het Hoger Onderwijs. Het ontbreekt Limburgers niet aan motivatie, maar het
is duidelijk dat we niet langer mogen blijven hangen in het verhaal van
taalachterstand en kansarmoede.”

Geen artsen of tandartsen meer in Limburg ?

Minister Vandeurzen ziet desondanks hoopgevende signalen in Limburg: “Natuurlijk ben ik teleurgesteld bij het zien van deze slaagcijfers. Maar er wordt enorm veel  geïnvesteerd in sociale samenhang, in onderwijs, in de aansluiting op de arbeidsmarkt. Dus heb ik alle vertrouwen dat als we doorzetten, het ook moet lukken. Kijk naar de groeiende werkgelegenheid, of de manier waarop de incubatoren floreren. Dan zie je gewoon dat er van alles aan het gebeuren is, en dat Limburg echt niet meer het kneusje van de klas is in Vlaanderen. We gaan er de schouders moeten onder zetten. Dat moet gewoon lukken.”

Met jaar op jaar zo weinig studenten geneeskunde of tandarts, dreigt er dan in Limburg geen tekort in deze medische beroepen? Jo Vandeurzen: “Ik ga er niet van uit dat dokters zeer honkvast zijn en dat je als je niet afstudeert als geboren Limburger je in Limburg geen geneeskunde kan bedrijven. Anderzijds moeten we wel beseffen, we hebben het talent erg nodig in de zorgsector. Je ziet in alle zorgberoepen, niet alleen in geneeskunde, dat we op dit moment alles uit de kast moeten halen om jonge mensen te interesseren.”

Meest gelezen