Partnergeweld achtervolgt tot op het werk

Partnergeweld is niet alleen een privéprobleem. Het heeft ook een invloed op het functioneren van een slachtoffer en diens collega's op het werk. Dat blijkt uit de resultaten van een enquête die het Belgisch Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IGVM).

De enquête van het IGVM werd afgenomen bij ongeveer 2.000 Belgische werknemers. Uit de bevraging blijkt dat partnergeweld wel degelijk een invloed heeft op het functioneren van een slachtoffer en diens collega’s. 28% van de respondenten gaf aan ooit het slachtoffer geweest te zijn van partnergeweld. Bijna drie op de vier van die slachtoffers (72,9%) stelt dat het geweld een impact had op hun werk. Deze slachtoffers waren voornamelijk moe (30,7%), afgeleid (29%) of fysiek/mentaal onwel (21,2%).  

Mijn (ex)partner was een bedreiging op het werk, de bazen konden hem niet onder controle krijgen

Slachtoffer partnergeweld

Maar partnergeweld stopt niet aan de huisdeur. Veel slachtoffers worden ook tot op het werk geconfronteerd met een gewelddadige partner. 29% van de slachtoffers ontving gewelddadige telefoontjes of berichten op het werk. Bij 7,8% kwam de (ex-)partner zelfs op de werkvloer. “Mijn (ex-)partner was een bedreiging op het werk, de bazen konden hem niet onder controle krijgen”, getuigt een slachtoffer.

Gevolgen van partnergeweld zijn er niet alleen voor het slachtoffer, ook voor de collega’s en de werkgever. Bijna 41% van de slachtoffers zegt door het partnergeweld onvoorzien afwezig te zijn geweest op het werk.

Het moeilijke is soms dat de collega minder functioneert, maar het werk (thuis weg zijn) wel nodig heeft.

Collega slachtoffer partnergeweld

Uit de bevraging blijkt dat ook collega's vaak bezorgd zijn over de gewelddadige thuissituatie van hun collega (28,5%). Ongeveer 10% zei dat hun eigen werk eronder leed. Een collega van een slachtoffer getuigde in de enquête: “Het moeilijke is soms dat de collega minder functioneert, maar het werk (thuis weg zijn) wel nodig heeft. Dit maakt het als collega lastig (werk moeten overnemen terwijl het al druk is), maar er is toch begrip voor de situatie”.

63,9% van de respondenten ziet een opportuniteit in het aanpakken van partnergeweld vanuit de werkomgeving. Maatregelen zoals sensibiliseren, een luisterend oor, opleiding, een veiligheidsbeleid of verlof zouden volgens hen de gevolgen van partnergeweld op het werk kunnen verminderen.

Op partnergeweld rust nog altijd een groot taboe

Liesbet Stevens, adjunct-directeur IGVM

Dat partnergeweld een specifieke aanpak nodig heeft, verduidelijkt Liesbet Stevens, adjunct-directeur van het Instituut: “Anders dan andere persoonlijke situaties die een impact kunnen hebben op de werkvloer, rust op partnergeweld nog steeds een groot taboe, zowel voor slachtoffers als voor daders. De drempel om hulp te zoeken ligt daardoor ook hoog. Een eenvoudige, pragmatische aanpak, zoals een goede doorverwijzing ter zake en een luisterend oor, kan al veel betekenen voor betrokken werknemers en hun collega's.”

Meest gelezen