Video player inladen...

Premier Michel benadrukt belang van dialoog en samenwerking in VN-speech

Tijdens zijn toespraak voor de Verenigde Naties in New York heeft premier Charles Michel vandaag het belang onderstreept van dialoog en multilateralisme om de verschillende internationale uitdagingen het hoofd te bieden. Zijn tussenkomst voor de Algemene Vergadering in New York stond in schril contrast met de soevereinistische accenten in de speech van VS-president Donald Trump eerder deze week.

De eerste minister kwam terug op de natuurrampen waarvan de Caraïben en Mexico de voorbije weken het slachtoffer werden, om de milieu-uitdagingen aan te snijden. "Deze drama's klinken als een waarschuwingsschot. Een herinnering om allemaal samen extreem snel te handelen tegen de klimaatopwarming", luidde het.

Nadien pleitte premier Michel voor respect voor de fundamentele vrijheden en voor de rechtsstaat in de hele wereld. "Het gaat erom, dankzij een constante en voortdurende dialoog, zonder inschikkelijkheid de universele waarden te verdedigen (...) Een diplomatieke breuk heeft nooit en nergens de universele waarden vooruit geholpen. Breken met de dialoog is een laffe daad waarbij wie in eigen land voor meer vrijheid vecht, in de steek wordt gelaten".

Teheran en Pyongyang

Michel benadrukte voorts het belang van internationale samenwerking en dialoog voor "een veiligere wereld". Hij kwam specifiek terug op de spanningen met Noord-Korea en met Iran over het nucleaire dossier. "Het akkoord dat na jaren onderhandelen met Iran tot stand kwam over de nucleaire kwestie, moet worden behouden en in werking gezet", stelde de premier. "Zo'n akkoord met een handomzwaai van tafel vegen, zonder alternatief naar voren te schuiven, lijkt ons wijs noch wenselijk". Een wenk naar president Trump, die dreigt uit dat akkoord te stappen

Wat Pyongyang betreft, meent de premier dat het niet volstaat een "autocratisch en provocerend regime" aan te klagen. Hij riep op tot een internationale mobilisering "om de draad van de dialoog te weven, door de verantwoordelijkheidszin van spelers als China of Rusland te betrekken".

Eerlijke verkiezingen in Congo

De versterking van het "internationale en regionale overleg" schoof Michel ook naar voren in verband met de situatie in de regio van de Grote Meren. "Terwijl het debat over de prijs van vredesoperaties is aangevat, kunnen we de Democratische Republiek Congo niet achterlaten. We moeten ze daarentegen begeleiden opdat het land zich kan verankeren in een onomkeerbaar democratisch proces via de organisatie van eerlijke, transparante en inclusieve verkiezingen".

 Premier Michel wees er aan het einde van zijn tussenkomst nog op dat België "een grond van compromissen" is en dat ons land in die geest kandidaat is voor een zitje als niet-permanent lid van de VN-Veiligheidsraad in 2019-2020.

Video player inladen...

Meest gelezen