www.aurorebelot.com

Opnieuw discussie binnen de federale regering, nu over de effectentaks

De effectentaks maakt deel uit van het zomerakkoord van de regering. Minister van Financiën Johan Van Overtveldt, N-VA, wijst in De Tijd op mogelijk juridische problemen bij het invoeren van zo'n effectentaks. 

De regering besliste in juli om een taks van 0,15% in te voeren voor al wie minstens een half miljoen belegd heeft. Concreet: voor wie 500 000 euro op een effectenrekening heeft staan, via aandelen, obligaties, fondsen en kasbons stort de bank 750 euro door aan de overheid. Dat zou de staatskas zo'n 254 miljoen opleveren. 

Maar minister Van Overtveldt wijst erop dat de Raad van State daarover kan struikelen. Want wie een half miljoen belegd heeft moet meteen 750 euro betalen, wie 499 999 euro heeft belegd moet nog niets betalen. En dat lijkt op een ongelijke behandeling van de burgers. Bovendien geeft het wellicht aanleiding tot ontduiking en bedrog. Want wie net boven het half miljoen aan beleggingen uitkomt, heeft er alle belang bij dat bedrag al dan niet kunstmatig te laten zakken.

De taks pas beginnen becijferen voor de schijf boven de 500 000 euro, levert natuurlijk een pak minder op. Het tarief optrekken om toch aan het beoogde bedrag te geraken, dat zou dan weer leiden tot kaptiaalvlucht, waarschuwt N-VA-minister Van Overtveldt.

Volgens ramingen van de bankenfederatie Febelfin zijn er zo'n kleine 4 miljoen effectenrekeningen. En op 4 procent daarvan staat 500 000 euro of meer.

Nog niet het laatste woord over het zomerakkoord

De NVA is nooit een grote voorstander geweest van zo'n effectentaks. Het was een eis van de CD&V om tot een eerlijker fiscale verdeling te komen. Bij het zomerakkoord worden er principes afgesproken, maar daarna komen de discussies over de concrete uitvoering ervan. Zo was er de voorbije weken ook al het geruzie over het pensioendossier van de 50-plussers, waar de N-VA voorlopig bakzeil moest halen. 

De regeringsverklaring

De komende weken zal er binnen de regering zeker nog gediscussieerd worden, zowel over de pensioenen als over de effectentaks. Want elke partij in de coalitie wil natuurlijk zoveel mogelijk haar eigen programma uitvoeren.

Uitsluitsel moet er komen tegen de regeringsverklaring bij de opening van het parlementair jaar op 10 oktober.  Intussen heeft premier Michel al laten weten dat de beslissingen genomen zijn en dat het zomerakkoord zo zal worden uitgevoerd. Groen daarentegen vraagt zich, vanuit de oppositie, af wat er nog overblijft van dat zomerakkoord, nu Van Overtveldt zelf de effectentaks afschiet.

Meest gelezen