Elio Di Rupo: "De PS staat er nog"

In een sfeer van grote crisis, na schandalen in Wallonië en Brussel, het verlies van de macht in Wallonië, desastreuze peilingen en het aangekondigde vertrek van kopstuk Laurette Onkelinx, hield de PS vandaag zijn rentree-congres in Brussel. PS-voorzitter Elio Di Rupo sprak de militanten moed in: "De PS heeft al vaker tegenslagen overwonnen. De PS leeft nog en staat er nog."

Vernieuwing

Het congres stond in het teken van "respect voor werk" en begon met speeches van alle PS- fractieleiders, wellicht om te tonen dat de partij aan vernieuwing werkt. Want de fractieleiders van de PS in de Kamer, het Waals parlement en het Brussels parlement zijn allemaal nieuw in hun functie. Vooral Ahmed Laaouej, de cijferman van de PS die nu Kamerfractieleider wordt, kreeg een warm applaus. Hijzelf verduidelijkte overigens: "Ik volg Laurette Onkelinx op. Ik vervang haar niet. Niemand kan haar vervangen." Onkelinx zelf nam niet het woord, maar kreeg wel een staande ovatie.

De ene na de andere spreker haalde uit naar "het rechtse beleid van de regering-Michel", dat volgens hen ten nadele is van wie werkt of wie gepensioneerd is. "In tegenstelling tot wat de MR zegt, is het grote maatschappelijke vraagstuk van onze tijd het te lage niveau van de inkomsten van de grote meerderheid van de mensen die werken", zo zei Di Rupo. Hij voegde eraan toe dat veel mensen net om die reden in stilte woedend zijn, en dat het niet hoeft te verbazen dat het populisme van extreemlinks en extreemrechts zo gemakkelijk ingang vindt bij sommigen.

"Catastrofale pensioenhervorming"

Di Rupo verketterde "de regering MR - N-VA" ook wegens de indexsprong, het migratiebeleid ("onaanvaardbaar" en "een rechtstaat onwaardig") en de pensioenhervorming. Hij sprak van "de schandelijke manier" waarop die regering gepensioneerden behandelt. "Het lot van de toekomstige gepensioneerden is werkelijk catastrofaal. De regering Michel zal hen verarmen zoals nooit eerder sinds de tweede wereldoorlog. Ik begrijp niet dat de mensen nog niet massaal op straat komen."

De boodschap van Di Rupo was duidelijk: alleen de PS, nu naar de oppositie verwezen, verdedigt de sociale waarden. "Natuurlijk hebben we fouten gemaakt en compromissen gesloten die ons niet bevielen, maar wat een verschil is er niet tussen een regering mét ons en een regering zonder ons. Het verschil is fundamenteel, niet voor ons, maar voor de burgers, voor de mensen die het moeilijk hebben."

CDH: "Oude katholieke partij"

Di Rupo zelf verwees amper naar de centrumpartij CDH, die de PS uit de Waalse regering zette en nu regeert met de MR. Christophe Lacroix,  fractieleider in de senaat en tot voor kort Waals minister, deed dat wel. In woorden die verraden hoe diep het wantrouwen van sommige socialisten nog altijd is tegenover "de katholieken", zei Lacroix dat de CDH een eeuw achterop hinkt als het gaat om sociale verwezenlijkingen en dat het discours van bepaalde kopstukken van die partij doet denken aan "de oude katholieke partij die zich verzette tegen elke reglementering van de arbeid", of nog: "de oude katholieke partij die de arbeiders overliet aan de goede zorgen van hun baas."

Over de turbulente maanden die de PS heeft doorgemaakt, zei Di Rupo dat het "de hel" was. Maar de partij heeft harde sancties genomen door "de vier mensen uit de partij te zetten die aan de basis liggen van de dramatische problemen". De partijvoorzitter riep de militanten op de bladzijde nu om te slaan en te laten zien dat de PS de enige partij is die voor sociale vooruitgang kan zorgen. "De PS leeft nog en staat er nog altijd", zo eindigde hij zijn betoog.

Hoop en ontgoocheling

De stemming onder de militanten zelf van de PS is gemengd. Sommigen geven grif toe dat ze rondom zich veel ontgoocheling zien. Tien jaar geleden, na de schandalen in Charleroi, ging de partij ook door een turbulente periode. "Maar toen was het probleem beperkter. Nu duikt het overal op", zegt een vrouw, die verwijst naar Publifin en Samusocial. Anderen zeggen dat de problemen hen net motiveren om extra hard voor de partij te werken. "Wij zijn even verontwaardigd over het discours van deze regering migranten als over de schandalen bij Samusocial", zegt een jongeman. En hij voegt eraan toe dat veel jongeren nu hun hoop zetten op Paul Magnette, ex-minister-president van Wallonië en kandidaat-partijvoorzitter. Al weet niemand wanneer Magnette het roer zal overnemen.

Meest gelezen