Zwitsers verwerpen pensioenhervorming

In een referendum hebben de Zwitsers de pensioenhervorming verworpen. De overheid wilde ondermeer de pensioenleeftijd voor vrouwen gelijktrekken met die van mannen.

De Zwitsers hebben de hervorming van de pensioenen verworpen in een referendum. Veertien van de zesentwintig Zwitserse kantons stemden volgens de eerste resultaten tegen. Het ging om de eerste hervorming van de pensioenen in twintig jaar tijd.

De pensioenleeftijd staat in Zwitserland al langer onder druk. Mensen leven langer en de pensioenfondsen hebben het moeilijk om op peil te blijven door de lage intresten. Daarnaast begint de generatie uit de jaren '50-'60 met pensioen te gaan.

De Zwitserse overheid stelde daarom een ingrijpende pensioenhervorming voor. Zo zou de pensioenleeftijd voor vrouwen, nu 64 jaar, opgetrokken worden tot 65 jaar, gelijk met die voor mannen. Om meer inkomsten te hebben zou ook de BTW worden verhoogd en ook de sociale zekerheidsbijdrage die van de lonen wordt afgetrokken, zou omhoog gaan.

Het ziet er nu naar uit dat dit niet doorgaat. De definitieve resultaten worden vanavond verwacht.

Meest gelezen