Aantal aanvragen om alimentatie in te vorderen fors gestegen

Steeds meer mensen doen een beroep op de dienst Alimentatievorderingen. In vijf jaar tijd zijn er dubbel zoveel dossiers, vorig jaar 50.000. De dienst helpt alleenstaande ouders, of kinderen die recht hebben op onderhoudsgeld - na een scheiding bijvoorbeeld - maar dat niet altijd krijgen.  

De dienst Alimentatievorderingen helpt niet enkel alleenstaande ouders of kinderen bij het invorderen van achterstallig onderhoudsgeld, mensen kunnen er ook een voorschot krijgen op de alimenatie waar ze recht op hebben, maar die door hun partner bijvoorbeeld niet wordt betaald.

Het aantal dossiers bij de dienst steeg van 45.174 in 2015 naar 49.787 in 2016. In 2010 waren dat er nog maar 24.798. Het was Sonja Becq (CD&V) die de cijfers opvroeg. "De stijging van het aantal dossiers is belangrijk omdat kinderen nooit het slachtoffer mogen worden van de scheiding van hun ouders." 

Volgens Becq is het stijgende aantal dossiers  ook een gevolg van het werk van haar eigen partij. "Wij hebben namelijk een voorstel gedaan om het maximumbedrag van het netto-inkomen op te trekken tot 1.800 euro. Daardoor kunnen meer eenoudergezinnen een beroep doen op de dienst Alimentatievorderingen om bijvoorbeeld een voorschot te krijgen."

Maar het aantal mensen dat niet of te laat betaalt blijft nog altijd te hoog zegt Becq. "Vaak laten mensen die het onderhoudsgeld moeten betalen, zich onvermogend verklaren, of beschikken ze zelf niet over de nodige middelen. Ouders blijven desondanks wel altijd verantwoordelijk voor hun kinderen. Als die alimentatie dus niet betaald wordt, moeten mensen geholpen worden."

Meest gelezen