Nicolas Maeterlinck

ABVV lanceert sociaal-economische barometer: "Nefaste gevolgen van regeringsbeleid worden steeds duidelijker"

"De negatieve gevolgen van het beleid van de regering-Michel op de economie en de levenskwaliteit worden steeds duidelijker." Dat stelt de socialistische vakbond ABVV in zijn jaarlijkse sociaal-economische barometer.

In de sociaal-economische barometer maakt het ABVV een balans op van de huidige toestand aan de hand van cijfers en statistieken. Het gaat dan zowel om zuiver economische parameters als om indicatoren van de levenskwaliteit, bijvoorbeeld inzake gezondheid, onderwijs en de balans tussen werk en privéleven.

In zijn conclusies is het ABVV scherp voor de regering-Michel. "De opeenvolgende regeringen hebben het sociaal contract stapje per stapje afgebroken, maar onder de regering-Michel is dat proces nog versneld", zegt woordvoerster Gina Heyrman. "De gevolgen hiervan worden stilaan duidelijk, zowel op economisch als op sociaal vlak."

Dagcontracten fors gestegen

Een eerste punt dat het ABVV aanhaalt, is de "onderpresterende" economische groei. Voor Michel lag die hoger dan het gemiddelde in de eurozone, nu zit de groei onder nul en onder het gemiddelde, zo stelt het ABVV. De redenen zijn volgens hen de bezuinigingspolitiek, het inperken van de groei van de koopkracht en een gebrek aan investeringen.

De tewerkstellingsgraad (het percentage van mensen met een job) is stabiel gebleven de voorbije jaren, maar de kwaliteit van de nieuwe jobs is volgens de vakbond ondermaats. Ze verwijzen naar de invoering van de flexijobs en het toegenomen aantal mensen dat met dagcontracten werkt (van 11.750 in 2014 naar  15.230 in 2016).

Voorts klaagt het ABVV ook aan dat de belastingen op vermogen in België "bijna onbestaande" blijven. En de bond stelt dat ons land het enige is in de EU waar de reële lonen, en dus de koopkracht, gedaald zijn, wat onder meer een gevolg is van de indexsprong.

Enkele andere statistieken die het ABVV aanhaalt:

  • Bijna 90 procent van de sociale uitkeringen ligt onder de armoedegrens
  • Het aantal leefloners is  fors gestegen, vooral bij jongeren
  • 50 procent van de mensen vreest voor slapeloosheid en burn-out als de werkdruk hetzelfde blijft
  • Het verschil in armoederisico tussen autochtonen en allochtonen is het op een na hoogste in Europa

Meest gelezen