Videospeler inladen...

"Vlaanderen staat er goed voor, beter dan een jaar geleden"

Vlaams minister-president Geert Bourgeois schetst in zijn jaarlijkse Septemberverklaring een positief toekomstbeeld. De economische indicatoren staan op winst, en dat is volgens hem goed voor alle Vlamingen. Voor 2018 kondigt Bourgeois een derde investeringsgolf aan, naast de hervorming - lees vermindering - van de zogenoemde Turteltaks en ambitieuze hervormingen in het onderwijs.

"Vlaanderen staat er goed voor, beter dan een jaar geleden", stak Bourgeois van wal in zijn vierde Septemberverklaring, de traditionele opener van het Vlaamse politieke jaar. Een jaar geleden hadden we de brexit nog niet verteerd, maar vandaag klinkt Bourgeois hoopvol, want de weerslag van die brexit op onze tewerkstelling en onze export blijkt beperkt. Bovendien staan alle indicatoren op plus: er is meer economische groei en er zijn minder werklozen in alle provincies en bij alle leeftijdscategorieën. "Dit en volgend jaar komen er ook 66.000 arbeidsplaatsen erbij."

Wereldwijd is Vlaanderen de 13e grootste exporteur

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA)

"Het consumentenvertrouwen ligt hoger dan voor het uitbreken van  de economische en financiële crisis", klonk het nog. "Onze export brak vorig jaar voor het eerst door de grens van 300 miljard euro. Wereldwijd is Vlaanderen daarmee de 13e grootste exporteur."

Een groeiende economie is volgens Bourgeois goed voor alle Vlamingen en vermindert het risco op armoede. Jobs zijn volgens hem de beste garantie tegen armoede. 

610 miljoen extra investeringen

Vroeger was "snoeien om te groeien" het devies van Bourgeois, maar nu legt hij meer de klemtoon op investeren. Toch blijft de begroting structureel in evenwicht, ook in 2018.

Na twee investeringsgolven van telkens 400 miljoen euro in 2016 en 2017 kondigt Bourgeois voor volgend jaar een  derde investeringsgolf van 610 miljoen euro aan. Hieronder ontdekt u waaraan dat geld wordt besteed.

  • Mobiliteit en openbare werken: 160 miljoen,
  • Scholenbouw: 140 miljoen,
  • Welzijnsinfrastructuur: 115 miljoen,
  • Onderzoek en ontwikkeling: 115 miljoen,
  • Rioleringen: 50 miljoen,
  • Onroerend erfgoed: 20 miljoen
  • Sportinfrastructuur: 10 miljoen.

Daarnaast gaat er 75 miljoen naar industriële transformatie en innovatie van  bedrijven, 550 miljoen naar publiek-private projecten voor scholenbouw, 285 miljoen extra naar sociale woningbouw, 100 miljoen naar zogenoemde geïntegreerde mobiliteitsknooppunten (randparkings, bijvoorbeeld).

Wij zijn en blijven vastbesloten er alles aan te doen om de Europese klimaatdoelstellingen te halen

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA)

Hernieuwbare energie blijft een belangrijk punt op de politieke agenda, ook in Vlaanderen. "De Europese klimaatdoelstellingen zijn en blijven een enorme uitdaging voor Vlaanderen", aldus Bourgeois. "Wij zijn en blijven vastbesloten er alles aan te doen om die doelstellingen te halen."

Het quotum voor groene energie wordt opgetrokken tot 21,5 procent. De vermaledijde Turteltaks van 100 euro per jaar wordt vervangen door een vaste heffing van 5 euro per jaar aangevuld met 4 euro per jaar voor een gezin met een gemiddeld verbruik. 

Daarnaast ropep de minister-president bedrijven op een leidende rol op te nemen in de energietransitie naar meer hernieuwbare energie. Opmerkelijk in dat verband zijn de plannen om investeringssteun voor kleine windmolens te geven aan KMO's, ziekenhuizen of landbouwbedrijven. Ook in energieopslag in batterijen wil Vlaanderen gaan investeren. 

Vlaanderen voorbereiden op de toekomst, en die toekomst zal digitaal zijn

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA)

Vlaanderen moet vooruit in de vaart der volkeren, vindt ook Geert Bourgeois. Daarom investeert de Vlaamse regering ok verder in de digitale toekomst. "Zoals de Vlaamse regering onder leiding van Gaston Geens 35 jaar geleden voortrekker was in de Derde Industriële Revolutie, zo wil deze Vlaamse regering het voortouw nemen in “Industrie 4.0”, in de vierde industriële revolutie, in de digitale revolutie", kondigt Bourgeois aan.

Hij heeft het onder meer over een supersnel digitaal netwerk, betaalbare digitale toepassingen van  verschillende concurrerende operatoren en een overgang naar en circulaire economie op basis van gesloten materiaalkringlopen.

Het onderwijs in Vlaanderen is in volle beweging

Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA)

In  totaal maakt de regering-Bourgeois een kleine 150 miljoen euro extra vrij voor leerlingen, leraren en onderwijsinfrastructuur.

Het kleuteronderwijs krijgt elk jaar 10 miljoen euro extra. Daarbij komt ook nog eens 2,5 miljoen euro extra voor educatief materiaal voor anderstalige kleuters. Voor nieuwe leraren - vooral in het basisonderwijs wordt 20 miljoen extra uitgetrokken, voor hogescholen en universiteiten 39 miljoen extra.

Een nieuwe CAO die moet onderhandeld worden met de onderwijsbonden, zal ook extra geld vragen. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) hoopt dat de sociale partners ook een deel van de middelen zullen inzetten voor de beginnende  leraren. 

Daarnaast wordt 5 miljoen geïnvesteerd in zonnepanelen op schoolgebouwen, 5 miljoen in moderne uitrusting in beroepsscholen en technische scholen en 40 miljoen, extra voor scholenbouwprojecten die op de wachtlijst staan.

Om ook in de toekomst voor elk kind en jongere een plaats te hebben in de school, zal de Vlaamse regering voor de komende 3 jaar opnieuw 150 miljoen euro vrijmaken. 

"Het is onze vaste wil om op 1 september 2018 te starten met de modernisering van het secundair onderwijs, met het duaal leren en met een betere leerlingenbegeleiding", geeft Bourgeois nog mee.

Wat staat er nog op de to do-lijst?

Over de inmiddels beruchte boskaart komt nog geen duidelijkheid. "Minister Schauvliege zal de nodige instrumenten ontwikkelen om het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en zijn toekomstgerichte doelstellingen te realiseren", aldus Bourgeois.

Volgend jaar wil de Vlaamse regering de fundamenten leggen van een Vlaamse sociale bescherming, naar het voorbeeld van de eigen invulling van het systeem voor kinderbijslag.

Minister van Welzijn Jo Vandeurzen (CD&V) krijgt 90 miljoen extra. Het geld gaat naar bijkomende steun voor personen met een handicap. In de jeugdsector komt er meer rechtstreeks toegankelijke hulp en laagdrempelige psychische zorg voor jongeren. Er is ook budget voor ondersteuning van de kinderopvang met vrij tarief, de gezinsopvang en de opvang in regio's met de grootste noden. In de woonzorgcentra komen er extra plaatsen.

Ten slotte zweert Bourgeois bij een efficiënte overheid. Tegen 2019 zullen er volgens hem 4.000 Vlaamse ambtenaren minder zijn. Tegen de zomer van 2018 moet een derde van de bestuurders van Vlaamse instellinghen onafhankelijk zijn. Bij de intercommunales gaan zo'n 1.000 mandaten op de schop.

"Wij houden koers om Vlaanderen, om de zes en een half miljoen Vlamingen naar een goede toekomst te leiden", aldus nog de Vlaamse minister-president, die voor het komende politieke jaar een krachtdadig beleid in het vooruitzicht stelt.

Meest gelezen