Groen licht voor hervorming lerarenopleiding: wat verandert er?

De Vlaamse regering heeft de hervorming van de lerarenopleiding goedgekeurd. De hervorming moet kandidaat-leraren in de toekomst beter voorbereiden om in de klas om te gaan met diversiteit en kansarmoede. Tegelijk zullen universiteitsstudenten al op hun achttiende kunnen kiezen om leraar te worden in hun vak. 

Om de job van leraar aantrekkelijker te maken is het belangrijk om ook een sterke lerarenopleiding te hebben in Vlaanderen. De Vlaamse regering bereidde daarom al een tijdje een hervorming voor van de lerarenopleiding. Die is nu goedgekeurd.

Op je achttiende bewust kiezen voor de job van leraar

Vanaf september 2019 zal je ook aan de universiteit al op je achttiende kunnen kiezen om leraar te worden in je domein. Minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) geeft het voorbeeld van een master wiskunde. Die kan nu pas na zijn master de lerarenopleiding volgen.  In de toekomst zal hij al van in zijn eerste jaar aan de universiteit ervoor kunnen kiezen om enkele pedagogische en didactische vakken te volgen rond wiskunde. Na drie jaar kan hij dan bewust opteren voor een zogenaamde educatieve master wiskunde en afstuderen als leraar wiskunde voor de hogere jaren in het middelbaar onderwijs. 

Verkorte opleiding blijft mogelijk

In de toekomst zul je enkel nog aan de universiteit en de hogeschool voor leraar kunnen leren. De opleidingen die nu gegeven worden aan de Centra voor Volwassenenvorming gaan over naar de hogescholen. Maar wie na een loopbaan in de privé bijvoorbeeld graag naar het onderwijs wil overstappen, kan nog altijd een verkorte opleiding volgen.

Kandidaat-leraren zullen daar naast hun domeinexpertise ook een stuk vakdidactiek krijgen. "Bijvoorbeeld als je wetenschap hebt gestudeerd, zul je ook leren op welke manier je wetenschappen het best aan jongeren kunt aanbrengen. De band tussen domeinexpertise en vakdidactiek wordt sterker", zegt Crevits. 

Al voor de klas terwijl je nog in opleiding bent

Tot nog toe konden enkel kandidaten met praktijkervaring die in het secundair onderwijs wilden lesgeven, leraar in opleiding zijn. Dat betekent dat ze al mogen voor de klas staan terwijl ze nog aan het studeren zijn. In de toekomst zal dit voor iedereen kunnen, vertelt minister Crevits. Ook voor wie bijvoorbeeld in het basisonderwijs aan de slag wil. 

Een heel nieuw vak: Nederlands voor anderstaligen

Wie leraar wil worden kan ook voor een heel nieuw vak kiezen: "Nederlands als niet-thuistaal". "Nederlands geven aan leerlingen die thuis die taal niet spreken vergt een totaal andere aanpak dan Nederlands leren aan kinderen van wie dit de moedertaal is", zegt minister Crevits. "Naast bijvoorbeeld wiskunde of  Frans kun je nu ook kiezen om dit nieuwe vak te geven en dat is belangrijk nu er in onze scholen alsmaar meer leerlingen zitten van wie Nederlands niet de thuistaal is."

VLOR-advies voor een educatieve master voor het basisonderwijs 

De minister wilde samen met het Katholiek Onderwijs Vlaanderen en het COV, de christelijke vakbond voor het basisonderwijs, ook masters mogelijk maken in het basisonderwijs. Zo'n educatieve master basisonderwijs staat voorlopig niet in de tekst. "Maar de Vlaamse regering heeft wel beslist dat we aan de Vlaamse Onderwijsraad hierover een advies vragen", zegt Crevits,"en dat tegen 30 november. Want het klopt dat een en ander nog moet worden uitgeklaard bijvoorbeeld over de verloning van zo'n master in het basisonderwijs en zijn inzetbaarheid."

In de VLOR (Vlaamse Onderwijsraad) zitten ook de hogescholen die ervoor beducht waren dat zo'n master hun studenten die voor onderwijzer leren, zou wegkapen. "Nu zitten ze mee aan tafel om dit verder uit te werken", besluit de minister. 

Loodgieters en bakkers die willen lesgeven kunnen nieuwe graduaatsopleiding volgen

Naast de educatieve master aan de universiteit en de bachelor voor kleuter- lager en secundair onderwijs aan de hogeschool is er nog een derde lerarenopleiding mogelijk. Mensen met praktijkervaring, zoals bakkers, schrijnwerkers of loodgieters zullen een educatieve graduaatsopleiding kunnen volgen aan de hogeschool en zo ook een diploma hoger onderwijs kunnen behalen.  

Meest gelezen