Klimaatmodellen bevestigen: in België wordt het tot 3,5 graden warmer

Op een studiedag georganiseerd door het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI) in Brussel zijn vandaag nieuwe klimaatmodellen voorgesteld. Als de uitstoot van broeikasgassen wereldwijd niet bijgesteld wordt, zal het klimaat in ons land tegen het eind van de eeuw gevoelig veranderen, voorspellen ze.

Twee jaar geleden hebben een aantal wetenschappelijke instellingen in ons land (waaronder het KMI, de KU Leuven en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek VITO) zich verenigd in CORDEX.be. Een initiatief bedoeld om het onderzoek naar klimaatverandering in ons land samen te brengen. Intussen heeft CORDEX.be vier verschillende klimaatmodellen voortgebracht. Elk model voorspelt hoe het klimaat in ons land in de periode 2070-2100 zal evolueren als de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen onveranderd blijft.

Tot 3,5 graden warmer

Al naargelang het model zal de temperatuur in ons land in die periode stijgen met 2,6 tot 3,5 graden.  Met merkbare gevolgen. Zo zou er in de winter tot 19 procent meer neerslag kunnen vallen. Al is er ook een model dat waarschuwt voor een afname met 3 procent. De modellen zijn het er wel over eens dat bij extreme neerslag de hoeveelheid water die uit de hemel komt, zou toenemen: met 10 tot 18 procent. Wat de kans op plotse overstromingen - zoals de inwoners van Florida hebben moeten ervaren bij de doortocht van orkaan Irma - vergroot.  

Zeespiegel tot 3,5 meter hoger

Over orkanen gesproken: ook het aantal hevige stormen zou in ons land toenemen. Vooral de kust zou daaronder te lijden hebben. Zo zou een typische noordwesterstorm in combinatie met springtij (een situatie die zich om de 20 jaar voordoet) de zeespiegel kunnen doen stijgen met meer dan 3,5 meter.   

De klimaatverandering zoals hierboven geschetst, zou zich dus voordoen als de wereldwijde uitstoot van broeikassen niet (drastisch) omlaag gaat. De modellen zijn dan ook bedoeld als boodschap voor onze beleidsmakers. Al zal het niet volstaan dat onze regeringen het goede voorbeeld geven door de uitstoot in ons land te beperken. Heel de wereld zal moeten volgen.

Meest gelezen