Videospeler inladen...

Begin september start van academiejaar, examens in mei en herexamens in juni?

De Leuvense universiteit wil de volgende jaren een hertekening van het academiejaar voorbereiden. Dat zou vroeger moeten starten, begin september al, en eind juni volledig moeten zijn afgerond, herexamens inbegrepen. Op die manier wil de nieuwe rector van de KULeuven, Luc Sels, studenten sneller aan het studeren krijgen, hen sneller kunnen bijspijkeren en op die manier hun slaagkansen vergroten.

Een werkgroep binnen de KULeuven heeft de voorbije jaren hard gewerkt aan een aanpassing van het academiejaar. Op dit moment liggen verschillende scenario's op tafel, maar allemaal gaan ze uit van een snellere start, begin september al. Daartegenover staat dat het vernieuwde academiejaar ook eind juni al zou zijn afgerond, herexamens inbegrepen. Zo komt er in juli en augustus echt tijd voor vakantie, ook voor wie herexamens heeft moeten doen.

Een valse start voorkomen

"Want nu beginnen die studenten vaak al weer vermoeid aan het nieuwe academiejaar en geraken ze zo snel weer in de problemen", zegt Sels. Maar de nieuwe rector ziet ook mogelijkheden voor studenten die het wat moeilijker hebben. "Zij kunnen tijdens de vakantiemaanden extra hulp krijgen om tekorten weg te werken of zich voor te bereiden op een universitaire studie.  Bijvoorbeeld voor de pioniersstudenten van wie de ouders zelf niet hebben verdergestudeerd is dit belangrijk", zegt Sels.   

IJverige studenten kunnen eind mei al klaar zijn  

Wie zonder probleem zijn eerste jaar aan de universiteit doorkomt, zou al eind mei klaar zijn. "De maand juni kunnen we dan bijvoorbeeld gebruiken voor onze 'honoursprogramma's' die sterke studenten extra uitdagen", zegt Sels.

Maar de rector wil ook gaan samenzitten met de middelbare scholen. Als die hun laatstejaars in juni al voor een deel vrij kunnen maken, komt er ruimte voor de scholieren om zich voor te bereiden op een universitaire studie en na bijvoorbeeld een ijkingsproef eventuele tekorten al weg te werken.

Beginnende studenten sneller evalueren en bijsturen

In de scenario's die nu op tafel liggen, zou de eerste zittijd nog voor de kerstvakantie vallen. "Dat kan beginnende studenten ertoe aanzetten om sneller de boeken in te duiken", zegt Sels. "Nu vertonen veel studenten uitstelgedrag waardoor ze dan in tijdnood komen bij de examens."

Maar de rector benadrukt dat de hertekening van het academiejaar niet los staat van het pedagogisch-didactisch project dat de KULeuven wil doorvoeren. "We willen naar een andere manier van lesgeven en een andere manier van evalueren", vertelt Luc Sels. "Niet meer 13 weken les volgen als student en dan in 1 examen bewijzen dat je de leerstof kent. Nee, we willen inzetten op permanente evaluatie, op geregelde tijdstippen evalueren en ook sneller bijsturen als dat nodig is." Op die manier wil de rector de slaagkansen van de studenten verhogen.

Nieuwe onderwijstechnologie kan helpen 

Maar zal dit alles niet veel extra werk betekenen voor de professoren en docenten die nu al kreunen onder de werkdruk? "Daar moeten we inderdaad over waken", zegt Sels, "maar de nieuwe technologie kan ons daar helpen, bijvoorbeeld om via online-testen die permanente evaluatie mogelijk te maken. En we moeten ook eens kijken hoe we meer haalbare onderwijsopdrachten mogelijk kunnen maken."

Tot slot ziet de nieuwe rector nog een ander voordeel van een aangepast academiejaar voor de professoren: "Op die manier komt er tijdens de maanden juli en augustus tijd vrij voor onderzoek."

Samenwerken met  Vlaamse en Franstalige universiteiten  

De nieuwe rector beseft dat de KULeuven moeilijk op zijn eentje zo'n grote hervorming kan doorvoeren. "We zullen over een aanpassing van het academiejaar moeten samenzitten met de andere Vlaamse universiteiten", zegt hij, "maar ook bijvoorbeeld met de Franstalige UCL waar we nauw mee samenwerken. In elk geval moeten we dit goed voorbereiden en daarvoor de nodige tijd nemen." De rector mikt op het academiejaar 2022-2023 om de vernieuwing in te voeren.

Meest gelezen