Oppositiepartijen hekelen "goednieuwsshow" van Bourgeois

 Een "goednieuwsshow". Zo bestempelen oppositiepartijen SP.A, Groen en Vlaams Belang de Septemberverklaring van de Vlaamse regering. De oppositie verwijt minister-president Geert Bourgeois dat hij de zaken overdreven rooskleurig voorstelt. Ook wat de vervanger van de "Turteltaks" betreft, blijft de oppositie sceptisch.

"Vlaanderen staat er goed voor. Vlaanderen staat er beter voor dan een jaar geleden", zo zei minister-president Geert Bourgeois in zijn Septemberverklaring. Met een begrotingsevenwicht, 375 miljoen euro aan nieuw beleid en 610 miljoen euro aan investeringen zit Vlaanderen volgens Bourgeois op koers.

Maar volgens de oppositiepartijen stemt het beeld dat Bourgeois schetste niet overeen met de realiteit. Zo verwijst SP.A-fractieleider Joris Vandenbroucke naar de stijgende armoedecijfers, de hogere rusthuisfacturen, de wachtlijsten, enz... Volgens Vlaams Belang-fractieleider Chris Janssens leeft Bourgeois "in een bubbel". "Bourgeois leeft in een bubbel waarin alles in orde lijkt, ondanks alsmaar langere wachtlijsten in de zorg en de sociale huisvesting, ondanks toenemende armoede, vervreemding, onveiligheid en islamisering".

Scepticisme over lager energieheffing

Wat het alternatief voor de energieheffing betreft, houdt de oppositie een slag om de arm. "Alle cijfers moeten op tafel. Ik wil zien hoe de berekening is gemaakt en hoe onderbouwd ze is, want er is in het verleden met miljarden gegoocheld. Het broddelwerk moet stoppen", zegt Groen-fractieleider Björn Rzoska.

Voor Vlaams Belang-fractieleider Janssens is het niet meer dan logisch dat de heffing een pak lager ligt. "Maar dat die taks die de regering nu invoert een bescheidener omvang heeft, kan niet verbergen dat de energiefactuur de voorbije jaren enorm is gestegen en zal blijven stijgen zolang de Vlaamse regering haar energie-agenda blijft afstemmen op onrealistische dogma's", aldus Janssens.

Voor SP.A'er Vandenbroucke is de lagere heffing een bewijs dat de Turteltaks niet alleen ongrondwettig maar ook onnodig was. "De regering volgt ons nu in die kritiek", aldus Vandenbroucke. Hij noemt de verlaagde heffing "een eerste stap" en verwacht dat de regering nog bijkomende stappen zet om de energiefactuur van de Vlaming omlaag te krijgen.

Meest gelezen