Danny Gys / Reporters

Crevits wil dringend overleg met Franse Gemeenschap over planning paasvakantie

Volgend schooljaar zullen Vlaamse leerlingen en leerkrachten een week vroeger aan de paasvakantie beginnen dan in Wallonië en in de Franstalige scholen in Brussel. In Vlaanderen zou de schoolvakantie eindigen met het paasweekend en paasmaandag, terwijl beide feestdagen in Wallonië en Brussel midden in de vakantie zouden vallen. Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) wijst op een mogelijk vervelend vervolg voor gezinnen in Brussel.

Pasen valt in 2019 op zondag 21 april. De Vlaamse overheid plant daarom de schoolvakantie van twee weken integraal vóór die feestdag, zo staat op de website van het departement onderwijs. In dat geval duurt de paasvakantie in Vlaanderen volgend schooljaar van 8 tot en met 22 april. Paasmaandag komt er aan de staart van de vakantie als extra feestdag bij. Vlaamse leerlingen en leerkrachten zijn in april dus een dag langer thuis dan ten zuiden van de taalgrens. Vlaanderen past hiermee naar eigen zeggen de regel toe dat wanneer Pasen na 15 april valt, de schoolvakantie integraal voor die feestdag valt, én dat die vakantie met paasmaandag één dag verlengd wordt.

Brussel en Wallonië hanteren een andere kalender. Daar start de paasvakantie 2019 pas op 15 april, zo meldt het departement onderwijs daar. De schoolvakantie is daar ingepland rond het centrale paasweekend en duurt tot 28 april. Paasmaandag (22 april) valt dus in het midden van de vakantie en levert leerlingen en leerkrachten geen extra snipperdag op.  

Niet de eerste keer

Als beide taalgemeenschappen hun eigen planning aanhouden, dan zal de paasvakantie in ons land volgend jaar dus getrapt verlopen. In onze grotere buurlanden Frankrijk en Duitsland is die regionale opsplitsing van schoolvakanties al jarenlang een feit. Of die gesplitste schoolvakantie in ons land eenmalig is of niet, is onduidelijk.

Minister Crevits wil dringend ovedrleg met haar collega Marie-Martine Schyns (CDH) van de Franse Gemeenschap. Ze wijst op mogelijke vervelende gevolgen in Brussel.  "Het is daar immers best mogelijk dat er in één gezin een kind in het Franstalig onderwijs les volgt en een ander kind in het Nederlandstalig onderwijs. Dan krijg je de situatie waarbij hun vakanties verschillend vallen."

In 1995 werd er al eens geëxperimenteerd met een gesplitste paasvakantie, maar vooral de horeca-uitbaters aan onze Belgische kust waren toen niet te spreken over die ingreep. Enkel in de overlappende vakantieweek, waar Vlamingen en Franstaligen allebei vakantie hadden, was de bezetting optimaal.

Meest gelezen