Videospeler inladen...

"Turteltaks" daalt van 100 naar 9 euro

Voor een gezin met een gemiddeld verbruik daalt de Vlaamse energieheffing, de zogenoemde "Turteltaks", van 100 naar 9 euro. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein (Open VLD) maakt zich sterk dat de rekening zal kloppen. Gezinnen die genieten van een  sociaal tarief worden vrijgesteld van de nieuwe heffing.

Sinds vorig jaar betalen Vlaamse gezinnen en bedrijven een zogenaamde 'Turteltaks', een taks genoemd naar de vorige minister van Energie Annemie Turtelboom (Open VLD). De opbrengst van de Turteltaks moest dienen om de schulden voor de groenestroomcertificaten af te bouwen. Hoeveel u moest betalen, was afhankelijk van het jaarverbruik, gemiddeld was dat zo'n 100 euro per jaar

Maar in juni van dit jaar vernietigde het Grondwettelijk Hof de Turteltaks. Vlaams minister van Energie Bart Tommelein zei toen dat hij "de mensen geen blaasjes wil wijsmaken. De vernietiging van de Turteltaks doet de schulden uit het verleden niet verdwijnen."Afgelopen weekend kwam de Vlaamse regering dan toch tot een akkoord.

De Turteltaks wordt afgeschaft en vervangen door 2 nieuwe maatregelen die samen ongeveer 9 euro zullen kosten voor een gezin met een gemiddeld verbruik.  De eerste heffing is een vaste heffing van 5 euro per jaar, de tweede heffing is gebaseerd op het verbruik en komt voor een gezin met een gemiddeld elektriciteitsverbruik neer op 4 euro per jaar. "Bovendien stellen wij bewust de 280.000 gezinnen met een sociaal tarief voor elektriciteit helemaal vrij van de energieheffing", zei Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) in zijn Septemberverklaring.

Professionelen en bedrijven zullen per jaar  94,5 euro betalen als ze op laagspanning werken, 1.800 euro als ze op middenspanning werken en 10.500 euro als ze op hoogspanning werken. Voor iedereen is dit een verlaging in vergelijking met de zogenaamde Turteltaks.

Schulden aflossen en nieuw beleid voeren

De vernieuwde energieheffing zal op kruissnelheid 114 miljoen euro per jaar opbrengen. Het grootste deel zal nog altijd gebruikt worden om het overschot aan groenestroomcertificaten uit de markt te halen. 

Daarnaast is er ook geld voor nieuw beleid, in de vorm van investeringssteun voor kleine windmolens en batterijen.  Die kleine windmolens kunnen onder meer interessant zijn voor landbouwers en KMO’s. “Het verschil met vroeger is wel dat we met gesloten enveloppes zullen werken, zodat er geen nieuwe
schuldenbergen ontstaan”, zegt minister Tommelein.

Tommelein maakt zich sterk dat de heffing, zoals hij nu bepaald is, voldoende zal opbrengen voor het beoogde resultaat: enerzijds hernieuwbare energie produceren en anderzijds schulden wegwerken. “We zullen de situatie strikt monitoren en als blijkt dat het niet volstaat, kunnen we de heffing nog verhogen. We zullen dat dan ook eerlijk uitleggen aan de bevolking. Maar ik voorzie niet dat dit nodig is”, aldus Tommelein.

Er zal een evaluatie komen op het moment waarop energieregulator Vreg zijn certificatenrapport voorstelt. Dan blijkt hoe het zit met de markt van de certificaten en de overschotten. 

Hoe kan dat nu allemaal?

Het kabinet-Tommelein wijst erop dat de heffing zo sterk naar beneden kan omdat twee geplande grote biomassacentrales er niet komen. Die waren goed voor een certificatenkost van zowat 400 miljoen euro per jaar. Als die niet worden gebouwd, hoef je die kost ook niet te aan te rekenen via een heffing.

Rest de vraag of je wel voldoende hernieuwbare energie kunt produceren, als die biomassacentrales wegvallen. “Ja, het halen van de doelstellingen van 2020 is nog steeds mijn ambitie, ik schuif geen doelstellingen door naar de toekomst”, zegt Tommelein. Hij heeft een plan opgesteld voor zonneënergie, windenergie en warmteënergie. “We moeten meer doen dan nu, en iedereen moet mee helpen duwen aan de kar: particulieren, bedrijven, coöperaties. Zo’n energie-omslag kan niet van de overheid alleen komen”, 

Meest gelezen