Videospeler inladen...

Andere universiteiten zien voordelen in voorstel KU Leuven om academiejaar te hervormen

De meeste universiteiten reageren niet afwijzend op het voorstel van de KU Leuven om het academiejaar te hervormen. De UAntwerpen wijst het voorstel niet meteen af, maar wil eerst inzetten op hervormingen binnen de huidige structuur. De UGent staat open om het plan uit te werken. Ook de UHasselt ziet de voordelen van het voorstel in, maar heeft ook z'n bedenkingen.

De Leuvense rector wil dat de studenten enkele weken vroeger beginnen, en hun tweede zit al in juni kunnen afwerken. 

De Gentse universiteit staat open voor het Leuvense voorstel om de academische kalender te hervormen. Over de nieuwe indeling van het academiejaar overleggen universiteiten al een tijdje in de Vlaamse Interuniversitaire raad, maar rector Luc Sels van de KU Leuven heeft een concreet voorstel klaar. 

UGent staat open om plan uit te werken

"De kernzaak is dat we uitgaan van het leerproces van de studenten", legt  de gedoodverfde nieuwe Gentse rector Rik Van de Walle uit. "Bij wie het fout gaat, willen we een tweede kans bieden binnen hetzelfde academiejaar. Maar die tweede kans moet gevolgd worden door een periode van vakantie. Nu is dat problematisch. Tweedezitters krijgen hun resultaat in september en moeten kort daarop al weer naar de schoolbanken. Zo beginnen ze al met een handicap en dat is problematisch."

UAntwerpen wil herkansing meteen na examens

"Er zitten zeker heel goede elementen in het voorstel", zegt rector Herman Van Goethem van de Universiteit Antwerpen. “Ik vind het positief dat de vakantieperiode, die nu drie maanden duurt voor een student die helemaal geslaagd is, wordt ingekort. Want er is een onevenwicht tussen negen maanden keihard werken en drie maanden in een hangmat liggen. Dat is buiten verhouding”. 

Verder pleit de Antwerpse rector er ook voor om de tweede zit minder lang uit te stellen. Van Goethem stelt voor om de herkansing meteen na de examens te organiseren. “Dat betekent dan bijvoorbeeld: de examens nog net voor de kerstvakantie, en de herkansing de eerste of de tweede week van januari. Zodat je dus twee symmetrische blokken hebt, met per semester de colleges, dan bloktijd, de examens en meteen daarna de herkansing.” Toch maakt de rector zich ook zorgen over de lengte van de examenperiode, die in systeem misschien fel ingekort zal worden. 

UHasselt ziet voordelen, maar heeft ook bedenkingen

De Universiteit Hasselt wil in gesprek gaan met de KU Leuven en andere Vlaamse universiteiten en hogescholen over de indeling van de academische kalender. UHasselt ziet de voordelen van het voorstel in, maar heeft ook haar bedenkingen. "Het voorstel van rector Luc Sels heeft grote gevolgen voor alle universiteiten en hogescholen", aldus de rector van UHasselt, Luc De Schepper. "Via schakelprogramma's en omschakelingen zijn ook zij sterk betrokken."

UHasselt heeft al sinds de jaren 70 een ander onderwijsconcept dan de andere universiteiten in Vlaanderen. "Elke startende student aan UHasselt moet in het eerste jaar examens afleggen na ten laatste tien weken", aldus rector De Schepper. "Dus ruim voor Kerstmis hebben onze studenten al examens. Dat zorgt ervoor dat wij snel kunnen evalueren, begeleiden en bijsturen." Het academiejaar aan de Hasseltse universiteit start ook een week vroeger om aan het tienwekensysteem te kunnen voldoen.

Andere bedenkingen

Het voorstel van de KU Leuven om de examens van het eerste semester al voor Kerstmis te laten plaatsvinden, vormt voor UHasselt dus geen probleem. Maar de universiteit heeft andere bedenkingen. "In het verleden passeerden er al diverse scenario's", aldus rector De Schepper. "Bij die discussies kon het inrichten van de herkansing onmiddellijk na de eerste kans niet overal op bijval rekenen. Ook nu twijfelen we of snelle herkansing bij examens zal leiden tot betere resultaten voor zwakkere studenten. Zij hebben nu een langere blokperiode om die herkansingen voor te bereiden."

De Schepper benadrukt dat de UHasselt uitgaat van een groeisysteem. "Onze universiteit gaat uit van een jaarkalender en onderwijsconcept dat de student geleidelijk meer zelfstandig maakt", klinkt het. "Zeker in het eerste jaar zorgen we voor korte lesperiodes en gerichte begeleiding met kleine opdrachten. Geleidelijk aan krijg je zo meer zelfstandige studenten die grotere opdrachten en leerstofeenheden aankunnen."

Overlegorgaan VLIR: "Kwestie stond al op de agenda"

De Vlaamse Interuniversitaire Raad (VLIR), die als overlegorgaan tussen de verschillende Vlaamse universiteiten optreedt, laat weten dat de kwestie al op de agenda stond. Volgende maand, in oktober, zal de Werkgroep Onderwijs zich al buigen over het voorstel-Sels, maar ook over de andere voorstellen die vroeger al zijn ingediend. "De zaak komt nu in een stroomversnelling terecht, maar toch moet u er rekening mee houden dat als er een nieuw systeem komt het enkele (academie)jaren zal duren eer het in voege treedt", luidt het.

Meest gelezen